W siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej powołano Radę Doradczą dla projektu Restart Baltic Sea Region. Jej członkowie będą pełnić rolę ekspertów i ambasadorów projektu. Jaka będzie ich rola oraz jak będzie wyglądała realizacja projektu?

Wszystko odbyło się w miniony wtorek podczas krajowych warsztatów, których tematem był projekt Restart BSR. Przedsięwzięcie jest finansowane z funduszy unijnych na poziomie globalnym 1,6 mln euro. Korzystają z niego kraje bałtyckie, w tym Polska, ale też Dania, Litwa, Łotwa i Estonia. Jako pierwsza taki program dedykowany rodzinnym firmom uruchomiła Dania przed wybuchem ostatniego kryzysu gospodarczego w roku 2009. Okazało się to nie tylko skuteczną osłoną gospodarki tego kraju, ale też doskonałą receptą dla mających problemy firm, aby mogły dalej prężnie funkcjonować.

Należy mieć na uwadze, że znaczenie małych przedsiębiorstw dla polskiej gospodarki jest ogromne. Nie każdy bowiem decyduje się na zostanie przedsiębiorcą. To ogromne wyzwanie i odpowiedzialność, w tym za zatrudniane osoby.

Fundusze na aktywizację przedsiębiorców przekazuje Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca – co akcentuje dyrektor Jerzy Michalak.  Pieniądze to jednak nie wszystko. Czasem równie cenna jest pomoc ekspercka, o czym mówią Eleni Tzoka-Stecka z Fundacji „Firmy Rodzinne” oraz Dorota Sało – wicedyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca jest lead-partnerem projektu Restart Baltic Sea Region. Pozostali partnerzy to: Design School Kolding (Dania), Harju County Enterpreneuship and Development Consultancy (Estonia), Vilnius Geadiminas Technical University (Litwa), Latvian Technological Center Foundation (Łotwa), Ministerstwo Gospodarki Republiki Łotewskiej (Łotwa). Cała inicjatywa ma wzmacniać zintegrowany rozwój terytorialny i współpracę na rzecz bardziej innowacyjnego, bardziej dostępnego i zrównoważonego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego. Program promuje międzynarodową współpracę oraz integrację poprzez projekty. Restart BSR wykorzystuje możliwości i rozwiązuje problemy, które wymagają wspólnej reakcji partnerów z kilku krajów regionu Morza Bałtyckiego.

Każde działanie mające na celu wsparcie dla sektora prywatnego należy docenić, bo to właśnie małe przedsiębiorstwa są bardzo ważną częścią naszej gospodarki. Zaangażowanie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w projekt Restart Baltic Sea Region wpisuje się w strumień impulsów budzących nowe obszary naszej gospodarki.

Dariusz Nowakowski / WrocławskieFakty.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz