Przygotowanie analizy potrzeb szkoleniowych jest celem badania opinii wśród wszystkich uczestników rynku pracy: pracodawców i tych, którzy pracy szukają lub jej trwale nie mają.  

Do udziału w tym badaniu zaprasza Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Badanie będzie przeprowadzone w związku z przystąpieniem do opracowywania planu szkoleń grupowych na 2022 r. dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowicach Śląskich zaprasza wszystkie osoby uprawnione tj. pracodawców, organizacje pracodawców i organizacje związkowe, osoby bezrobotne do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest przygotowanie analizy dotyczącej zapotrzebowania na zawody i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.

Uzyskane informacje zostaną wykorzystane przy planowaniu kierunków szkoleń grupowych w 2022 roku.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać dzisiaj:

  • na adres email: [email protected]
  • pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy ul. Powstańców Warszawy 7, 57-200 Ząbkowice Śląskich,
  • za pośrednictwem faksu: 748166720,
  • dostarczyć osobiście pod wyżej wymieniony adres.

Załączniki

Ankieta dla osób bezrobotnych (docx, 44 KB)

Ankieta dla poszukujących pracy (doc, 57 KB)

Ankieta dla pracodawcy (doc, 58 KB)

Komentarze

Zostaw swój komentarz