Skoordynowane działania funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku oraz I Referatu Kontroli Celno-Skarbowej Rynku w Kłodzku wałbrzyskiej delegatury Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego zajmujących się zwalczaniem przestępstw o charakterze gospodarczym doprowadziły do ujawnienia nielegalnych automatów do gier na terenie powiatu kłodzkiego.

Mundurowi skontrolowali na terenie powiatu kłodzkiego kilka lokali. W wyniku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli w Kłodzku cztery automaty do gier. Na ujawnionych maszynach zainstalowane były gry, prowadzone w celach komercyjnych, na organizowanie których wymagana jest specjalna koncesja. Zabezpieczone maszyny zostały przekazane funkcjonariuszom służby celnej, którzy będą prowadzić dalsze postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Za posiadanie nielegalnych automatów w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą surowe kary w wysokości 100 tys. zł od jednego automatu. Taką karę pieniężną może ponieść nie tylko właściciel nielegalnych automatów, ale również osoba, która wydzierżawia lub wynajmuje lokal, w którym umieszczane są nielegalne automaty do gier hazardowych. Za organizowanie gier hazardowych poza wysoką grzywną grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3 lat.

Poprzez: KWP Dolny Śląsk

Komentarze

Zostaw swój komentarz