Chcemy zaakcentować, że wspólnotę narodową budujemy także w relacjach z ojczystą przyrodą. Przyroda to spuścizna, którą odziedziczyliśmy po przodkach i którą przekażemy następcom. Wyrazem naszej dbałości o przyrodę jest sadzenie drzew i dbałość o nie. Pokażemy, że łączą nas drzewa.

Cytowane słowa to wypowiedź pełnomocnika rządu do spraw leśnictwa i łowiectwa Edwarda Siarki. Zainspirowali się nimi w Jugowie przedstawiciele lokalnej społeczności, w tym radni powiatu kłodzkiego, pracownicy różnych służb oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej w Ścinawce Średniej. Okazało się, że można w trudnym górskim terenie o powierzchni ok. 0,23 ha da się przez mniej więcej 60 minuty umieścić ponad 100 sadzonek drzewostanu.

Sprawcami wyczynu byli starosta kłodzki Maciej Awiżeń, który wraz radnymi powiatowymi Jarosławem Przybyłem i Leszkiem Kuzakiem, uczestniczyli w odbywającej się w Nadleśnictwie Jugów ogólnopolskiej akcji „Łączą nas drzewa”. Gospodarzami akcji byli: dyrektor wrocławskiego oddziału Lasów Państwowych Arkadiusz Wojciechowicz i nadleśniczy Nadleśnictwa w Jugowie Sławomir Karwowski. Wśród uczestników akcji był także ks. biskup Adam Bałabuch z diecezji świdnickiej.

Akcja, animowana przez Lasy Państwowe wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, odbywa się w całym kraju. Drzewa są między innymi w miejscach dotkniętych przez nieszczęśliwe zdarzenia losowe, jak np. działanie żywiołów lub tak jak w przypadku Jugowa, dodatkowo dotkniętych przez działalność kornika zrosłozębnego, przez którego usunąć trzeba było około 100 metrów sześciennych drewna.

Poprzez: powiat.klodzko.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz