Przypominamy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich ma jeszcze wolne miejsca w Dziennym Domu Opieki Senior+ w Ząbkowicach Śląskich, który ma siedzibę w Ząbkowicach Śląskich (os. XX-lecia 52).

Jednostką prowadzącą rekrutację do Dziennego Domu „Senior+” jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich. Podczas wyboru uczestników realizator programu kierował się będzie: sytuacją zdrowotną, rodzinną, dochodową i mieszkaniową.

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu „Senior+” mogą być osoby:

  • nieaktywne zawodowo w wieku 60 +, zarówno kobiety jak i mężczyźni,
  • będący mieszkańcami miasta i gminy Ząbkowice Śląskie

Uczestnicy zajęć będą mogli korzystać z wszechstronnego wsparcia, a zakres świadczonych usług będzie w szczególności obejmował:

  • jeden posiłek gorący oraz warunki do wspólnego przygotowywania posiłków
  • zajęcia edukacyjne i kulturalno-oświatowe oraz terapie zajęciową
  • zajęcia sportowo-rekreacyjne
  • zajęcia aktywizujące społecznie

Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Więcej informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 748153854.

Komentarze

Zostaw swój komentarz