Po ubiegłorocznej konferencji – trzeciej już w cyklu „Wokół dziejów miasta” – do rąk czytelników dociera właśnie publikacja, w której na ponad 150 stronach znajdujemy pasjonujące, drobiazgowo opracowane i niekiedy zaskakujące w treści referaty wygłoszone w trakcie spotkania. Naprawdę jest co czytać, bo dla prawdziwych pasjonatów historii, w tym przeszłości Ząbkowic Śląskich, jest tam sporo ciekawych treści.

Książka pod redakcją Kamila Pawłowskiego i wydana przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej, miała swoją prezentację tydzień temu w ząbkowickim Ratuszu. Ku – zapewne miłemu – zaskoczeniu organizatorów, sala reprezentacyjna wypełniła się dosłownie po brzegi mieszkańcami. Zarówno bowiem wspomniane już konferencje w cyklu „Wokół dziejów miasta”, jak i wydawane w ślad za nimi zbiory referatów, to istne zagłębie wiedzy o naszym mieście.

Tym razem można przeczytać o tle i konsekwencjach bitwy pod Ząbkowicami z 1335 roku (Jerzy Organiściak) oraz o miejskich murach obronnych od średniowiecza po czasy współczesne (Anna Małachowicz) czy też na temat obecności Krzyżowców i oblężeniu zamku i miasta w 1467 roku (Robert Heś). Poznać także możemy zarys dziejów szkoły podoficerskiej i policyjnej w Ząbkowicach Śląskich (Stanisław Kolouszek) i dowiemy się o tym, co działo się w naszym mieście na uboczu Wielkiej Wojny z lat 1914 – 1918 (Kamil Pawłowski). Jest też poruszająca relacja o losach Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji, które migrowały ze Lwowa do Ząbkowic Śląskich po II wojnie światowej (Adela Kawecka). Jest wreszcie tekst opowiadający skomplikowanych relacjach polsko-niemieckich w latach 1945 – 1948 (Ewa Pazdioara).

Na wstępie zapowiadanej przez nasz portal promocji książki dyrektor ząbkowickiej książnicy Helena Wolnik-Kliber podziękowała autorom tekstów na czele z Kamilem Pawłowskim za wytrwałą i konsekwentną pracę nad badaniem i dokumentowaniem historii Ząbkowic Śląskich. Wyraziła też wdzięczność sponsorom wydawnictwa, które jest – co warto zaznaczyć – kolejną pozycją opublikowaną przez bibliotekę.

Na zakończenie zabrał głos m.in. burmistrz Marcin Orzeszek, który odpowiadając na wcześniejsze sugestie, zadeklarował wsparcie samorządu gminnego w organizacji czwartej konferencji w cyklu „Wokół dziejów miasta” w roku 2020. Wszyscy obecni na spotkaniu zostali obdarowani egzemplarzem książki pt. „Wokół dziejów miasta III – miasto a wojny – z wojennej przeszłości Ząbkowic Śląskich”. Był też czas na rozmowy z autorami zamieszczonych w niej referatów i zdobycie autografów.

Cenna publikacja jest teraz w wielu ząbkowickich domostwach i zapewne przy aromatycznej herbacie lub kawie, stanowi przedmiot pasjonującej lektury. Być może zainteresuje kolejnych czytelników, a szczególnie nauczycieli historii w ząbkowickich szkołach. Warto bowiem dzieciom i młodzieży przekazywać wiedzę o miejscach, po których codziennie przemieszczamy się i ludziach, którzy poprzedzili nas w Ząbkowicach Śląskich. Historia jest przecież nauczycielką życia…

Komentarze

Zostaw swój komentarz