Dobiegł końca pierwszy etap renowacji kościoła pw. św. Marcina w Starym Henrykowie. W dalszej kolejności konieczne będzie wykonanie nowego pokrycia dachu i elewacji kościoła. W trakcie prac, w kuli na szczycie wieży kościoła, odkryta została kapsuła czasu.

W trakcie prac, w kuli na szczycie wieży kościoła, odkryta została kapsuła czasu. W oględzinach depozytu uczestniczyli pracownicy wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, dyrektor i pracownicy Archiwum Państwowego we Wrocławiu, przedstawiciele Starostwa Powiatu Ząbkowickiego, wójt Gminy Ciepłowody, ojcowie Cystersi i przedstawiciele Rady Parafialnej. W blaszanej tubie odnaleziono trzy dokumenty oraz liczne pamiątki.

Najstarszy dokument, spisany na papierze czerpanym, sporządził 3 czerwca 1791 r. proboszcza cysterski Hieronim Hübner. Drugi dokument datowany jest na 25 czerwca 1858 r. Trzeci dokument spisany został 26 października 1924 r. Do dokumentu dołączono również zarys kroniki parafialnej z lat 1814 – 1915. Oprócz wspomnianych dokumentów, w tubie odnaleziono również liczne monety, banknoty, dwa egzemplarze lokalnych gazet oraz zbiór znaczków pocztowych. Jak widać, przez ponad 200 lat, przy okazji kolejnych renowacji wieży, kapsuła czasu była odkrywana przez następujące po sobie pokolenia. Każdy dokładał coś od siebie, jakieś świadectwo obecnych czasów.

Sfinalizowany na początku listopada br. etap prac polegał na remoncie wieży zabytkowego, barokowego kościoła. Przygotowania trwały już od 2018 r. i po skompletowaniu dokumentacji, stosownych pozwoleń i dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli 17 sierpnia 2020 r. rozpoczęły się prace remontowe. Wszystko odbywało się pod nadzorem konserwatorskim i wymagało wielu tygodni pracy, bo kolejne etapy odsłaniały coraz to większe zniszczenia. Konstrukcja wieży w wymaganym zakresie została wymieniona, zaimpregnowana, a cały hełm wieży został pokryty łupkiem w stylu niemiecki według pierwotnego wzoru, co było wymogiem stawianym przez konserwatora zabytków.

Łączny koszt naprawy i pokrycia hełmu wieży, to kwota ponad 300 tys. zł. Prace te mogły być wykonane dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Kościelnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Gminy Ciepłowody oraz Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Henryków, co dało ok.  73% poniesionych kosztów. Pozostałą kwotę udało się uzyskać z dobrowolnych składek mieszkańców wiosek należących do tego kościoła i innych ofiarodawców. W tym celu powołany został komitet remontowy, który zabiegał o pozyskanie potrzebnych funduszy i angażował się w przebieg prac remontowych.

11 listopada 2020 r. w kościele pw. św. Marcina w Starym Henrykowie odbyły się uroczystości odpustowe połączone z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość ta, była także okazją do dziękczynienia za zakończenie pierwszego etapu remontu kościoła, należącego do parafii rzymsko-katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela w Henrykowie. Odpustowej Eucharystii przewodniczył ojciec Dominik Chucher – opat Zakonu Cystersów ze Szczyrzyca.

W nawiązaniu do opisanej wyżej 200-letniej tradycji przygotowano nową kapsułę. Złożono w niej list do potomnych opisujący podjętą inwestycję, Parafię Henrykowską, wioski należące do kościoła w Starym Henrykowie, wydarzenia obecnego czasu oraz spis proboszczów od roku 1945, a także repliki dokumentów odnalezionych w kapsule czasu, sporządzone na papierze czerpanym przez Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Oprócz tych dokumentów trafiły do niej współczesne banknoty, monety, znaczki, replika Księgi Henrykowskiej, gazety lokalne, a także… maseczka covidowa. Poświęcona kapsuła, przy dźwiękach dzwonu, umieszczona została w odnowionej kuli na iglicy wieży, na której także zamontowano z powrotem odnowioną chorągiew z 1668 r. upamiętniającą rok wzniesienia wieży i nowy krzyż. Przebieg wydarzeń, uwieczniony na zdjęciach, zaprezentowany został w dniu odpustu parafialnego, na wystawie okolicznościowej przygotowanej przez radnego rady powiatu ząbkowickiego Kazimierza Piątkowskiego zaangażowanego w remont kościoła.

Za naszym pośrednictwem ojciec cysters Wiesław Rymarczyk – proboszcz parafii oraz pani Barbara Kopij – przewodnicząca komitetu remontowego przekazują podziękowania za pracę i pomoc przy przeprowadzonej renowacji.

Cieszymy się i wdzięczni jesteśmy Panu Bogu i Matce Najświętszej, za to, że udało nam się doprowadzić do końca podjęte dzieło. Możliwe to było dzięki wsparciu i zaangażowaniu wielu osób. Dziękujemy:
  • ojcom cystersom – duszpasterzom naszej parafii,
  • instytucjom, które wsparły nas finansowo,
  • wójtowi Gminy Ciepłowody Łukaszowi Białkowskiemu i Radzie Gminy,
  • radnym Powiatu Ząbkowickiego: Teresie Markowskiej i Kazimierzowi Piątkowskiemu,
  • wykonawcom, pracownikom firmy Marka Palucha,
  • wszystkim parafianom i innym ofiarodawcom za przekazane składki, życzliwość i zrozumienie,
  • członkom komitetu remontowego za zaangażowanie,
  • i tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zrealizowania tego dzieła.
Wdzięczni jesteśmy naszym przodkom za przekazane dziedzictwo, lecz mamy świadomość odpowiedzialności za to, by przyszłe pokolenia również posiadały ten najcenniejszy dar, jakim jest wspólnota i to na nas spoczywa powinność zatroszczenia się o kościół. Remont wieży już się zakończył, a my staramy się pozyskać kolejne środki na dalsze ratowanie kościoła. Szybkiego remontu wymaga dach świątyni, na odnowienie czeka elewacja zewnętrzna. Liczymy na wsparcie instytucji i ludzi dobrej woli w realizacji naszego dzieła.
Wszystkim ofiarodawcom i osobom zaangażowanym w remont kościoła jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania, wielkie Bóg zapłać!

2 Komentarze

  1. 🙁 krycie niemieckie ? Konserwator chyba nigdy jego nie widział a wymóg dał? To jest krycie uniwersalne,w dodatku źle zrobione.Brak stopy wiazanej,brak brzegu początkowego i końcowego.Gasiory z blachy nie spełniają swojej roli gdyż woda spływająca z płytki,która jest ułożona ze wzniosem wlatuje właśnie pod ten gąsior szkoda tak pięknej wieży na robotę dla amatorów.

  2. Masakra dokument w kuli czasu leżały 200 lat każdy,który brał udział w renowacji szanował to i tylko dokładał nowe dokumenty.Aż do teraz i mamy jakąś kopie :/ z maseczka hahah 😀 lewactwo wszedzie.

Zostaw swój komentarz