Starosta ząbkowicki i dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich informują o dostępności środków pomocowych dla przedsiębiorców w związku z niwelowaniem negatywnych skutków epidemii dla gospodarki.

Od 14 kwietnia 2020 roku na podstawie art. 15 zzb ustawy o szczególnych rozwiązaniach zawiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ogłaszany jest nabór wniosków o dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne należnych od tych wynagrodzeń (dotyczy: mikroprzedsiębiorców, małych  i średnich przedsiębiorców).

  • Na dzień 17 czerwca 2020 r. rozpatrzonych i zrealizowanych zostało 122 wniosków na kwotę: 1 990 871,55 złotych.

Od 14 kwietnia 2020 roku na podstawie art. 15 zzc ustawy o szczególnych rozwiązaniach zawiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ogłaszany jest nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą (niezatrudniających pracowników).

  • Na dzień 17 czerwca 2020 r. rozpatrzonych i zrealizowanych zostało 279 wniosków na kwotę: 716 040,00 złotych.

Od 14 kwietnia 2020 roku na podstawie art. 15 zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach zawiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ogłaszany jest nabór wniosków o dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotowi o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  • Do dnia 17 czerwca br. nie odnotowano wpływu takich wniosków.

Łączna kwota środków otrzymanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich na realizację opisanych wyżej form wsparcia Przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej wynosi 20 milionów złotych. Przedsiębiorco, jeśli jeszcze nie skorzystałeś z takiego wsparcia – zapraszamy do kontaktu.

Więcej informacji o ww. formach wsparcia znajduje się na stronie internetowej urzędu: www.zabkowiceslaskie.praca.gov.pl lub w zakładkach TARCZA ANTYKRYZYSOWA LUB W AKTUALNOŚCIACH

Kontakt: Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich / ul. Powstańców Warszawy 7, Ząbkowice Śląskie / tel: 748166714, 748166715, 748166718, 748166719 / e-mail: wrza@praca.gov.pl

Podstawa prawna:

  • 15 zzb, 15 zzc, 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zawiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Komentarze

Zostaw swój komentarz