Tuż przed północą w minioną środę, do dzierżoniowskiego SANEPID-u dotarły wyniki testów na obecność koronawirusa, wykonanych dzień wcześniej wszystkim pracownikom bielawskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ich najbliższym.

Potwierdziło się aż siedem przypadków zarażenia wirusem COVID-19, z czego trzy dotyczyły pracowników OPS-u, a cztery członków ich rodzin. Dzisiaj już wiadomo, że siedziba bielawskiej pomocy społecznej wróci do działalności dopiero w poniedziałek. Ponad 30 osób ma natomiast wynik ujemny. W związku z tym dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie niezwłocznie wyda decyzje o wygaszeniu obligatoryjnej kwarantanny wszystkim zdrowym urzędnikom i ich rodzinom.

Z chwilą, gdy potwierdzono pierwszy przypadek zachorowania pracownika bielawskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na COVID-19, niezbędne było poddanie całego obiektu tzw. dekontaminacji. Czynność ta polega na usunięciu i dezaktywacji substancji szkodliwej (chemikaliów, materiałów radioaktywnych, czynników biologicznych), która zagraża życiu lub zdrowiu organizmu żywego poprzez kontakt bezpośredni lub używane sprzęty. Dekontaminacji mogą być poddawani ludzie, ale i zwierzęta oraz obiekty czy przedmioty.

Wczoraj takie właśnie zabiegi przeprowadziła specjalistyczna firma z Wrocławia. Użyte środki chemiczne ulegają całkowitej dezaktywacji po upływie 24 godzin. Jak informuje burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj skuteczne działania, które doprowadziły do przeprowadzenia, zaledwie w ciągu dwóch dni, testów na obecność koronawirusa u wszystkich pracowników OPS i dały szansę na zwolnienie zdrowych urzędników z obowiązkowej kwarantanny, na którą zostali skierowani przez dzierżoniowski SANEPID. Włodarz Bielawy dodaje: Obecnie w Bielawie zainfekowanych jest w sumie 9 osób, z czego 5 to pracownicy Ośrodka. Wszystkim chorym życzę szybkiego powrotu do zdrowia i wierzę, że nastąpi to w krótkim czasie.

Mimo bardzo trudnej sytuacji, wszystkie majowe świadczenia socjalne wypłacane są przez OPS w Bielawie terminowo. Osoby, które potrzebują informacji i porady na temat zagrożeń epidemiologicznych proszone są o kontakt telefoniczny z dzierżoniowskim SANEPID-em – tel: 748323333.

Burmistrz Andrzej Hordyj napisał w oficjalnym oświadczeniu: Chcę złożyć serdeczne podziękowania Wojewodzie Dolnośląskiemu – Panu Jarosławowi Obremskiemu, dyrektor dzierżoniowskiego SANEPID – Pani Wiesławie Bronowickiej oraz wszystkim osobom, które uczestniczyły w procesie wykonania testów, za sprawne i szybkie (tj. w okresie 48 godzin) ich przeprowadzenie. Dzięki temu pojawiła się szansa zabezpieczenia najbardziej potrzebujących mieszkańców Bielawy w pomoc, którą na co dzień świadczy OPS. Apeluję też o rozsądek i rozwagę. Pamiętajmy bowiem, że chroniąc siebie, chronimy również swoich najbliższych.

2 Komentarze

  1. Dziękuję panu burmistrzowi za szybką reakcję w trosce o mieszkańców Bielawy 👏👏👏

    1. To dowcip? Pani dyrektor koleżanka burmistrzowie niech jej prywatnie dziekuje jak w siatkę grają z dotacji miasta.

Zostaw swój komentarz