Do rozdzielenia jest 361 831,80 zł. Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi” ogłosił konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku, kryteria wyboru i wykaz dokumentów dostępny jest w siedzibie LGD, na jej stronie internetowej www.qwsi.pl, na  stronie internetowej  Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  www.arimir.gov.pl

Składanie wniosków jest możliwe już od 3 grudnia 2013 r. i trwać będzie do godziny 15:30 w dniu 19 grudnia 2013 r. Miejscem składania wniosków jest  Biuro Stowarzyszenia LGD „Qwsi” w Ziębicach przy ul. Stawowej 2 a. Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 w biurze LGD  oraz telefonicznie (0748191213) i poprzez e-mail: biuro@qwsi.pl LGD „Qwsi” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

fot: Lokalna Grupa Działania QWSI - Facebook

1 Komentarze

  1. […] który zapowiadaliśmy na naszym portalu, trwał od 3 grudnia br. i odbywał się w ramach procesu wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. […]

Zostaw swój komentarz