900 tysięcy złotych – to koszt modernizacji gminnego żłobka w Bielawie. Nowe będą kuchnia, sale i plac zabaw i toalety. Zakupione zostaną również nowe zabawki dla dzieci.

Samorząd otrzymał na ten cel 720 tys. zł dotacji w ramach rządowego programu „Maluch+”. Dzięki zaplanowanym pracom placówka zyska 24 miejsca dla dzieci w wieku do 3 roku życia. W ramach zadania zaplanowano wymianę wyposażenia kuchni wraz wentylacją i klimatyzacją, gruntowny remont toalet, sal zabaw i wózkowni. Powstanie nowy plac zabaw. Zakup nowych zabawek i innych elementów wyposażenia z pewnością wpłyną na komfort pobytu dzieci w żłobku.

Bielawscy samorządowcy zwracają uwagę na to, że odnowiony żłobek będzie kolejną taką placówką w Bielawie. W 2019 r. uruchomiono żłobek niepubliczny „Żyrafka” przy ul. Ludowej, w 2020 r. żłobek publiczny przy ul. Wolności 39. Po modernizacji żłobka przy ul. przy ul. Generała Stefana Grota Roweckiego w Bielawie będzie dostępnych ponad 300 miejsc dla najmłodszych mieszkańców gminy.

To wiadomość szczególnie ważna dla rodzin z dziećmi, które już w najbliższym czasie będą zasiedlać lokale mieszkalne wybudowane w Bielawie przez Spółdzielnię Mieszkaniową, prywatnych deweloperów oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego, gdzie łącznie oddanych zostanie ponad 250 nowych mieszkań.

Działanie to jest zgodne z celem strategicznym nr 7 „Kompletny system placówek oświatowych oraz budownictwo mieszkaniowe jako oferta Bielawy dla ludzi młodych oraz rodzin z dziećmi”, zapisanym w Strategii Rozwoju Bielawy – podkreśla burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj.

Komentarze

Zostaw swój komentarz