Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nieruchomości, jakie można nabyć od Gminy Ziębice. Można zamieszkać w Kalinowicach Górnych.

W ofercie znajdują się dwie działki:

  • działka nr 72 o powierzchni 0,1564 ha.

Cena wywoławcza: 20.000 zł
Wysokość wadium: 2.000 zł

Wadium należy wpłacić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Ziębicach (do godziny 13:00) lub na rachunek bankowy GBS w Strzelinie 36 9588 0004 0000 5555 2000 0050 w terminie do 15 czerwca 2020 r. (włącznie).

Przetarg organizuje się w dniu 22 czerwca 2020 r. o godzinie 9:00 w siedzibie UM w Ziębicach, pok. nr 02.

Szczegóły: https://bit.ly/2LIfAi2

  • działka nr 87/1 o powierzchni 0,2992 ha.

Cena wywoławcza: 49.000 zł
Wysokość wadium: 4.900 zł

Wadium należy wpłacić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Ziębicach (do godziny 13:00) lub na rachunek bankowy GBS w Strzelinie 36 9588 0004 0000 5555 2000 0050 w terminie do 15 czerwca 2020 r. (włącznie).

Przetarg organizuje się w dniu 22 czerwca 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie UM w Ziębicach, pok. nr 02.

Szczegóły: https://bit.ly/2Xgnwwf

Komentarze

Zostaw swój komentarz