Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 25.09.2020 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostały ogłoszenia o podaniu do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym:

  • lokal mieszkalny nr 5 położony w Ziębicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 – sprzedaż na rzecz najemcy,
  • lokal mieszkalny nr 6 położony w Ziębicach przy Placu Szpitalnym 5 – sprzedaż na rzecz najemcy,
  • lokal mieszkalny nr 3 położony w Ziębicach przy ul. Przemysłowej 3-3a (klatka schodowa nr 3) – sprzedaż na rzecz najemcy,

Sprzedaż w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego: 

  • lokal mieszkalny nr 4 położony w Ziębicach przy ul. Juliusza Słowackiego 4,
  • lokal mieszkalny nr 2 położony w Ziębicach przy ul. Przemysłowej 26.

Informacja podlega wywieszeniu przez okres od dnia 25.09.2020 r. do dnia 16.10.2020 r.

Komentarze

Zostaw swój komentarz