Bezpośrednia pomoc – dla firm i pracowników dotkniętych skutkami COVID-19; nowy kierunek – czyli kompleksowe wsparcie w dostosowaniu się do wymagań rynku dla przedsiębiorców i pracowników w trudnej sytuacji; impuls rozwojowy – eliminacja zbędnej biurokracji, cyfryzacja otoczenia biznesowego, proprzedsiębiorcze regulacje prawne – to główne założenia Planu dla Pracy i Rozwoju, przygotowanego przez Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Plan dla Pracy i Rozwoju zawiera cały szereg konkretnych propozycji ujętych w trzech kluczowych obszarach. Każdy z trzech obszarów planu odpowiada innym potrzebom. Część z tych rozwiązań jest już wdrożona, a część znajduje się na różnych etapach prac legislacyjnych czy przygotowawczych. Szczegóły dotyczące planu dostępne są na stronie internetowej: www.LiczaSieKonkrety.gov.pl. Trzy kluczowe obszary: bezpośrednia pomoc, nowy kierunek i impuls rozwojowy

Bezpośrednia pomoc

Przedsiębiorcy i pracownicy poszkodowani wskutek pandemii mogą liczyć na wsparcie z kolejnych odsłon tarczy antykryzysowej, w tym tarczy finansowej PFR, czy tarczy branżowej, której proces legislacyjny jest w fazie końcowej.

Na tarczę branżową i kontynuację tarczy finansowej przeznaczonych zostanie ok. 40 mld zł. Jest zamiar wprowadzenia rekompensaty do 70% kosztów stałych dla firm objętych obostrzeniami oraz korzystnie oprocentowane kredyty inwestycyjne gwarantowane przez BGK.

Firmy objęte wsparciem z tarczy branżowej będą mogły ubiegać się o pomoc w postaci: zwolnienia ze składek ZUS za listopad z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące; jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł; dopłaty w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenie; dotacji w wysokości do 5 tys. zł; zawieszenia opłaty targowej w 2021 roku, przy czym gminy dostaną rekompensatę.

Przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie skorzystali z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników i osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne nadal mogą wystąpić o te świadczenia na okres 3 miesięcy.

Przedłużono o kolejne pół roku wsparcie z Funduszu Pracy w Urzędach Pracy, dzięki czemu przedsiębiorcy będą mogli uzyskać środki na:

 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
 • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowych,
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń (i składek) pracowników organizacji pozarządowych,
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń (i składek) pracowników kościelnych osób prawnych.
Nowy kierunek

Celem jest też pomoc osobom, które straciły pracę, oraz przedsiębiorcom w kłopotach w dostosowaniu się do potrzeb rynku. Służyć temu mają m.in.:

 • program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, który pomoże osobom bezrobotnym wrócić do aktywności zawodowej;
 • program „Nowy Start” dla przedsiębiorców, których dotknęły trudności;
 • program Polityka Nowej Szansy dla przedsiębiorców, którzy już funkcjonują na rynku, a z różnych powodów znaleźli się w tarapatach. Dzięki temu firmy mogą otrzymać finansowe i eksperckie wsparcie w przeprowadzeniu skutecznej restrukturyzacji;
 • proste procedury związane z zakładaniem firmy dla tych, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z biznesem. Zakładając konto w serwisie Biznes.gov.pl, w łatwy sposób w 12 krokach można przygotować się do założenia i zarejestrowania działalności gospodarczej. Centrum Pomocy Przedsiębiorcy przy Biznes.gov.pl służy wsparciem 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Biznes.gov.pl gwarantuje zatem oszczędność czasu i liczne ułatwienia w załatwianiu spraw przez internet;
 • wsparcie dla początkujących przedsiębiorców w postaci tzw. ulgi na start, czyli 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne, następnie 2–letniego okresu preferencyjnych składek, ZUS, a potem, dla spełniających kryteria – tzw. Małego ZUS-u Plus.
Impuls rozwojowy

Impuls dla rozwoju gospodarki po pandemii, przynieść mają m.in. takie rozwiązania, jak:

 • tarcza prawna, której przygotowaniem zajmuje się międzyresortowy zespół, na czele którego stoi minister Anna Kornecka. Zespół ten zajmie się m.in. usuwaniem barier administracyjnych, przyspieszeniem terminów w podejmowaniu decyzji i działaniem na rzecz bardziej przyjaznego otoczenia biznesu;
 • Nowa Polityka Przemysłowa „szyta na miarę”, czyli dopasowana do potrzeb poszczególnych sektorów. Ma być to przemyślany pakiet impulsów rozwojowych dla branż wnoszących największą wartość dodaną w eksporcie. Za program ten odpowiada minister Robert Tomanek;
 • cyfryzacja kolejnych obszarów polskiej administracji, w tym procedur budowlanych;
 • reforma zagospodarowania przestrzennego poprzedzona jednak odpowiednio długim vacatio legis, by samorządy miały czas na przygotowanie się do niej;
 • ulga na robotyzację, która pozwoli na przyspieszenie procesów automatyzacyjnych w firmach produkcyjnych;
 • wsparcie innowacyjnych polskich firm m.in. przez ARP, NCBiR, PARP;
 • nowy projekt – Strefa Pomysłodawcy, czyli przestrzeń otwarta na potrzeby innowatorów, wynalazców, wizjonerów, studentów, badaczy, pasjonatów nauki i nowych technologii;
 • wspieranie inwestowania w Polskiej Strefie Inwestycji – w tym celu przygotowujemy nowelizację ustawy o PSI;
 • jeszcze bardziej przystępne dla MŚP rządowe granty na inwestycje;
 • wchodzące w życie 1 stycznia nowe PZP, które poprawi pozycję wykonawców i uprości warunki udziału w przetargach;
 • fundacja rodzinna, która ma ułatwić sukcesję polskich firm, budowę silnych polskich marek oraz akumulację i zachowanie kapitału w naszym kraju;
 • pakiet mieszkaniowy, czyli szereg rozwiązań ważnych dla poprawy sytuacji mieszkaniowej Polaków.

Pandemia zmieniła świat, jaki znaliśmy. Dlatego potrzebny nam jest nowy plan, aby polscy pracownicy i firmy znowu mogli poczuć się bezpiecznie. Chcemy wykorzystać ten trudny czas również jako szansę. Plan to kompleksowa propozycja dla polskiej gospodarki, przedsiębiorców i pracowników. Jest jednak otwarty i elastyczny. Jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy go sukcesywnie rozbudowywać o nowe rozwiązania i inicjatywy – mówi wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Poprzez: gov.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz