Zaczyna się inwentaryzacja dziedzictwa sadowniczego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych w ramach programu „Ochrona i waloryzacja starych odmian drzew i krzewów owocowych w Górach Stołowych”.

Celem inwentaryzacji jest zachowanie i ochronę starych odmian jabłoni, grusz, czereśni i śliw oraz krzewów owocowych na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych i jego otuliny. Na podstawie zbieranych owoców do dzisiaj rozpoznano około dwudziestu starych odmian jabłoni i grusz. Na terenie Parku istnieje też „oryginalny” stary sad w wyludnionej miejscowości Ostra Góra, gdzie zachowane są stare jabłonie, śliwy, grusze i czereśnie – łącznie 30 drzew. PNGS zainwentaryzował także inne stare drzewa w ilości 80 sztuk, rozproszone w różnych lokalizacjach – najczęściej przy ruinach domów.

Warto przypomnieć, że w 2006 roku we wsi Jerzykowice Wielkie, powstał sad kolekcyjny. Przez jego część przebiega zielony szlak turystyczny, dzięki czemu ogólnodostępna jest ona dla odwiedzających Park Narodowy Gór Stołowych. Na ponad dwóch hektarach rośnie 350 młodych drzew. Są zaszczepione ze zrazów pobranych z drzew matecznych, starych odmian.

W związku z realizacją programu Parku Narodowego Gór Stołowych kieruje też do mieszkańców otuliny parku oraz okolic prośbę o pomoc w prowadzonej inwentaryzacji. Jeśli ktoś posiada informacje o rzadkich odmianach drzew lub krzewów owocowych i zna ich miejsce występowania jest proszony o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 665355555. Uzyskane informacje pomogą w ochronie dziedzictwa sadowniczego na terenie parku.

Komentarze

Zostaw swój komentarz