16 gmin z subregionu wałbrzyskiego otrzymało dotacje na przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie terenu.

Dzięki programowi „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” samorząd województwa wspiera realizację małych, ale ważnych dla mieszkańców inwestycji. Wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko, podczas wczorajszej sesji Sejmiku a przedstawił listę rankingową zgłoszonych projektów.

Dofinansowania z budżetu samorządu województwa na łączną kwotę blisko 1,4 mln zł pomogą gminom z subregionu wałbrzyskiego np. wyremontować świetlice, boiska sportowe, wybudować place zabaw, siłownie zewnętrzne, wiaty rekreacyjne czy chodniki.

Mimo trudnej sytuacji finansowej związanej z epidemią koronawirusa zdecydowaliśmy o przeznaczeniu prawie 1,4 miliona złotych na program „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Wśród działań realizowane są przede wszystkim zadania z zakresu poprawy infrastruktury na wsiach.

Od tego roku dodatkowo premiujemy zadania związane z małą retencją, która ma pomóc w ochronie przed suszą w dobie zmian klimatycznych. Gratuluję wszystkim samorządom, których wnioski uzyskały akceptację – zaznacza wicemarszałek Grzegorz Macko.

Celem programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” jest wspieranie małych lokalnych projektów na terenach wiejskich. Projekty zgłaszane są przez gminy, często na wniosek i z inicjatywy samych mieszkańców. Maksymalna wysokość pomocy na realizację pojedynczego projektu nie mogła przekroczyć 30 tys. zł.

Zobacz listę rankingową programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2020”

 

1 Komentarze

  1. […] pojedynczego projektu nie mogła przekroczyć 30 tys. zł. Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji publikowaliśmy w naszym portalu tuż po tym, jak stosowną uchwałę przyjął sejmik […]

Zostaw swój komentarz