Niemal 3 tysiące mieszkańców Dolnego Śląska otrzyma kompleksową pomoc w poprawie swojej sytuacji życiowej i zawodowej.

Projekty są warte blisko 67 mln zł, a większość to dofinansowanie przyznane przez samorząd województwa dolnośląskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Niedawno w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy zakończyło się podpisywanie w sumie 40 umów na realizację projektów z zakresu tzw. aktywnej integracji. Przedsięwzięcia te zrealizuje aż 36 organizacji pozarządowych i instytucji. Kwota 67 mln zł robi wrażenie, ale mnie najbardziej cieszy, że z pomocy będzie mogło skorzystać blisko 3000 mieszkańców naszego województwa. A uczestnikami projektów będą osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową nie mogą lub nie potrafią w pełni realizować się w sferze społecznej i zawodowej. Im właśnie chcemy w tym pomóc – mówi marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Michał Bobowiec – członek zarządu województwa dolnośląskiego – zapowiada, że w każdym z projektów Dolnoślązacy mogą liczyć na kompleksowe wsparcie „szyte na miarę”. Sytuacja każdej osoby jest inna, dlatego chcemy, by wpierw zbadany został każdy przypadek. Od diagnozy będą zależały kolejne działania, ponieważ chcemy, by ta pomoc naprawdę była skuteczna. A pomóc możemy na wiele sposobów począwszy od udzielania porad psychologicznych czy prawnych, przez treningi umiejętności społecznych, czyli odnalezienia się w codziennym życiu i pracy, doradztwo zawodowe, kursy i szkolenia, po finansowe wsparcie dla pracodawcy, który chce zatrudnić Dolnoślązaka w trudnej sytuacji – dodaje wicemarszałek.

W ramach unijnej dotacji m.in.:

 • będą realizowane usługi wspierające integrację społeczną, w tym poradnictwo prawne, rodzinne i psychologiczne, coaching, opieka pracownika socjalnego, treningi i warsztaty kompetencji społecznych i życiowych (dotyczące np. radzenia sobie w sytuacjach stresowych, zarządzania budżetem domowym, autoprezentacji, spędzania wolnego czasu, motywacji, rozwiązywania konfliktów).
 • będą realizowane usługi aktywizacji zawodowej – uczestnicy będą mogli skorzystać z poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, staży zawodowych, a pracodawcy chcący zatrudnić uczestników projektu mogą liczyć na refundację wynagrodzenia pracownika oraz kosztów doposażenia miejsca pracy.
 • możliwe jest skorzystanie z tzw. zatrudnienia wspieranego, pozwalającego osobom z niepełnosprawnościami wdrożyć się w obowiązki pracownicze w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach, przy wsparciu trenera pracy.
 • powstaną dwie placówki wspierające aktywność społeczną, zawodową i zdrowotną osób z niepełnosprawnościami.
 • zostanie utworzone nowe Centrum Integracji Społecznej w powiecie lwóweckim, a w Żmigrodzie i Wrocławiu zwiększy się liczba miejsc w istniejącym Klubie Integracji Społecznej i Centrum Integracji Społecznej.
 • wsparcie w ramach projektów otrzymają także osoby z najbliższego otoczenia uczestników np. członkowie rodzin, w szczególności w postaci poradnictwa i asystenta rodziny.

Dla osób, które na co dzień borykają się z różnymi przeciwnościami losu, ważna jest także możliwość skorzystania z tzw. wsparcia towarzyszącego – możliwe jest więc sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem lub wymagającym pomocy członkiem rodziny, zwrot kosztów dojazdu, zapewnienie usług asystenta osoby z niepełnosprawnością. Dzięki temu uczestnicy mogą skoncentrować się w pełni na istocie oferowanego wsparcia, co pozytywnie wpływa na efektywność naszych działań – stwierdza Bartosz Kotecki – pełniący obowiązki dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Nabór wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dotyczył projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 9 – Włączenie społeczne, Działanie 9.1 – Aktywna integracja. Projekty z unijnym wsparciem to m.in.:

 • Bolków zrealizuje projekt pt. „Aktywna integracja krokiem w przyszłość”, o wartości 888 tys. zł, w którym usługami aktywizacji społecznej i zawodowej zostanie objętych 60 osób;
 • Kondratowice zrealizują projekt „Dobra zmiana dla aktywnych na PLUS”, o wartości 1,36 mln zł, który zakłada aktywizację społeczno-zawodową 122 osób;
 • w Gminie Stare Bogaczowice realizacji projektu „Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice”, wartego ponad 219 tys. zł podjęła się Fundacja Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju. 10 uczestników skorzysta z usług aktywnej integracji;
 • Dobromierz, Świebodzice, Bielawa, Pieszyce, Piława Górna, Jelenia Góra, Janowice Wielkie, Karpacz, Szklarska Poręba, Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Głuszyca, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno Zdrój, Walim, Świdnica – gmina wiejska oraz miasto Świdnica to obszar realizacji projektu „Prosta ścieżka włączenia”, który Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki zrealizuje za ponad milion złotych. Liczba uczestników – 80 osób;
 • Kłodzko – projekt dla 60 uczestników zatytułowany „Kierunek na aktywizację w mieście i gminie Kłodzko” zrealizuje za blisko milion złotych Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej;
 • Powiat dzierżoniowski, kłodzki i ząbkowicki to miejsce realizacji projektu przedsiębiorstwa społecznego Non Profit „Inkubator pomysłów”. W ramach projektu „Nie przegap szansy” wartego ponad 2 mln zł kompleksowe wsparcie społeczne i zawodowe otrzyma 35 osób;
 • w powiecie dzierżoniowskim i świdnickim 60 osób skorzysta z oferty projektu „Nowe horyzonty – program aktywnej integracji”, wartego prawie 2 mln, który zrealizuje Edukacja-Pro;
 • projekt „Powrót” zostanie przeprowadzony w powiecie kłodzkim, ząbkowickim i dzierżoniowskim. Zrealizuje go dla 80 uczestników Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”. Wartość projektu – ponad 1,5 mln zł;
 • Powiaty: wrocław, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, Wałbrzych, wałbrzyski i ząbkowicki obejmie projekt Fundacji „Dajmy Szansę” zatytułowany „Profesjonalna integracja”, który warty jest ponad 1,6 mln zł i pozwoli na objęcie wsparciem 140 mieszkańców tych powiatów;
 • Wałbrzych oraz powiaty: dzierżoniowski, kłodzki i wałbrzyski to obszar realizacji projektu Fundacji „Razem” pod nazwą „Wspólna droga do sukcesu 2”, w którym 25 osób zostanie objętych usługami aktywnej integracji. Wartość projektu to prawie 1 mln zł.
 • na obszarze Legnicy, Wałbrzycha oraz powiatów: jaworskiego, legnickiego, kłodzkiego i wałbrzyskiego projekt „Potencjał Jest w Nas!” o wartości ponad 1 mln zł, zrealizuje Fundacja „Eco-Innova”. Liczba uczestników 58;
 • w Jeleniej Górze, Wałbrzychu oraz w powiecie jeleniogórskim i wałbrzyskim będzie realizowany projekt Fundacji „Obrazy Bez Granic” pod tytułem „Praca kluczem do sukcesu”, o wartości ponad 970 tys. zł, który pozwoli objąć kompleksowym wsparciem 25 mieszkańców tych powiatów;
 • „Zacznij od zaraz – Nowa szansa na aktywność” to projekt, który w Wałbrzychu oraz powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim i kamiennogórskim zrealizuje dla 45 osób Fundacja „Razem”. Wartość projektu to blisko 2 mln zł.
 • Wałbrzych i powiat wałbrzyski swoim działaniem obejmie Fundacja „Wałbrzych 2000”. W ramach projektu „Druga szansa”, wartego ponad 1,4 mln zł usługami aktywnej integracji objętych zostanie 60 osób;
 • Wałbrzych, powiat wałbrzyski i świdnicki – na tym terenie Non Profit „Inkubator pomysłów” zrealizuje projekt „Szansa na Wyciągnięcie Ręki”, warty ponad 2 mln zł. Wsparciem m. in. w formie specjalistycznego poradnictwa i subsydiowanego zatrudnienia objętych zostanie 35 mieszkańców.
 • dla 60 mieszkańców Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego zostanie utworzony Ośrodek Aktywnej Integracji, który w projekcie pod tym samym tytułem utworzy Fundacja „Wałbrzych 2000”. Wartość działań – ponad 850 tys. zł.

Komentarze

Zostaw swój komentarz