Międzynarodowy Dzień Seniora obchodzony w październiku, organizowany jest w całej Polsce, zarówno w miastach, jak i na wsiach. W tym dniu organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz instytucje aktywizujące osoby starsze wspólnie prowadzą uroczystości dla wszystkich seniorów.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych został ustanowiony 14 grudnia 1990 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Polityka senioralna to jeden z priorytetów działań kierowanego przeze mnie resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Ale za hasłem „polityka senioralna” kryją się przede wszystkim ludzie. To właśnie oni są dla nas ważni – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jednym z obszarów działań składających się na politykę senioralną jest wpieranie aktywności osób starszych. Niezwykle ważne jest, by osoby starsze miały możliwości i przestrzeń do realizowania swoich pasji, uczenia się nowych rzeczy. Służą temu m.in. takie programy jak „Senior+” i Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Dzięki nim z roku na rok coraz więcej seniorów korzysta z bogatej oferty różnego rodzaju zajęć – wskazuje minister Marlena Maląg.

Program „Senior+” to od 2018 r. 80 mln zł rocznie na tworzenie nowych i dofinansowanie już istniejących domów i klubów „Senior+”. Do końca 2019 r. w całym kraju funkcjonowało ponad 770 placówek oferujących łącznie ok. 19 tys. miejsc dla seniorów. W edycji 2020 przyznano dofinansowanie dla 258 nowych placówek, a 600 istniejących klubów i domów otrzyma dofinansowanie.

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) to z kolei 40 mln zł rocznie na projekty obejmujące różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, artystyczne, sportowe, warsztaty, integrację międzypokoleniową. W 2020 r. dofinansowanych zostało ponad 300 projektów, które objęły ok. 151 tys. osób, w tym ponad 10,4 tys. osób z niepełnosprawnościami. W latach 2016-2020 dofinansowane zostały w sumie 1 744 projekty, z których skorzystało prawie 724,5 tys. osób, z czego blisko 49 tys. stanowiły osoby z niepełnosprawnościami.

Nie bez znaczenia są tu również świadczenia pieniężne. 1 marca 2019 r. ruszył program „Mama 4+”, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla tych osób (przede wszystkim kobiet), które poświęciły się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci, rezygnując z pracy zawodowej lub pracując za krótko, by uzyskać prawo do choćby minimalnej emerytury. Świadczenie przysługuje w wysokości minimalnej emerytury. Na koniec lipca 2020 r. ZUS i KRUS przyznały łącznie 58 tys. świadczeń.

Od 2016 roku do 2020 r. minimalna emerytura i renta wzrosły o 36 proc. – z 882,56 zł do 1200 zł. Trzynasta emerytura wypłacona po raz pierwszy w 2019 r., a od tego roku gwarantowana w ustawie jako dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, trafiła w 2020 r. do ok. ok. 9,8 mln emerytów i rencistów, w tym 285 tys. rencistów socjalnych. Koszt wypłaty dodatkowego świadczenia w 2020 r. wyniósł ok. 11,7 mld zł, a w 2019 – 10,8 mld zł. Szczególną wagę przywiązujemy do wzrostu minimalnych rent i emerytur, co wpisuje się w politykę rządu zmierzającą do poprawy sytuacji grup najuboższych. Dodatkowym wsparciem dla seniorów była też trzynasta emerytura – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Celem dzisiejszych działań jest promowanie aktywności osób w podeszłym wieku oraz popularyzacja ich udziału w życiu kulturalnym i ekonomicznym. Staramy się doceniać ogromną ich rolę jaką odgrywają w każdym społeczeństwie oraz zwiększać integrację międzypokoleniową.

Według danych demograficznych do 2050 roku liczba osób powyżej 60 roku życia wzrośnie do prawie 2 mld. Od dłuższego czasu zauważalny jest demograficzny proces starzenia się społeczeństwa, a za kilkadziesiąt lat Polska będzie jednym z „najstarszych” narodów w Europie.

W ostatnich czasach zmienia się na lepsze wizerunek samego seniora. Dziś starość przestaje oznaczać zniedołężnienie, a staje się kolejnym etapem życia, w którym osoby starsze mogą realizować swoje zamierzenia oraz rozwijać własne zainteresowania. Coraz częściej seniorzy poszukują nowych form aktywności i zaczynają uczęszczać do Klubów Seniora, Uniwersytetów III Wieku, do lokalnych stowarzyszeń lub pracują jako wolontariusze. Osoby starsze chcą zdobywać nową wiedzę i poszukiwać nowych metod rozwoju. Dziś potrafią oni obsługiwać komputery, wstawiać posty w serwisach społecznościowych, regularnie uprawiają sport i często żyją aktywniej i ciekawiej niż młodsze pokolenie.

Seniorzy z uwagi na bogate doświadczenia zawodowe oraz życiowe, odgrywają istotną rolę w społeczeństwie stanowiąc znaczny potencjał na rynku pracy, jak również poprzez wspieranie w rozwoju osobistym, rodzinnym i zawodowym młodszych pokoleń. Aby nasi seniorzy mogli w pełni korzystać ze swojego potencjału wiedzy i doświadczenia ważne jest zachowanie dobrego stanu zdrowia.

Zdrowie jest najlepszym prezentem jaki możemy sobie i bliskim podarować, a w celu jego zapewnienia wskazane są odpowiednie działania, takie jak prawidłowe odżywianie, aktywność sportowa czy bezpieczne – higieniczne zachowania. Dzięki takim praktykom, osoby starsze będą mogły dłużej cieszyć się dobrym samopoczuciem, zdrowiem i sprawnością. Jak informuje Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich, zczególnie w dobie panującej epidemii wywołanej przez koronawirusa COVID -19, w celu ochrony zdrowia własnego i bliskich, pamiętajmy o dostosowaniu się do wymagań jakie określone są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1356 z późn.zm.), oraz wytycznych Ministra Zdrowa i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Poprzez: duw.pl / PSS-E Ząbkowice Śląskie

Komentarze

Zostaw swój komentarz