Pandemia i związane z nią ograniczenia sprawiają, że samorządy opierające swoje funkcjonowanie w dużej mierze na turystyce oraz sami przedsiębiorcy ponoszą straty. Część z nich zostanie zrekompensowana dzięki wejściu w życie zaprezentowanych dzisiaj rozwiązań. Całkowita kwota przeznaczona na ten cel wynosi 1 mld zł.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej wicepremier Jarosław Gowin wraz z ministrem Michałem Dworczykiem – szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przekazali informacje o wsparciu finansowym dla 200 gmin położonych na terenach górskich. 58 z nich to samorządy z Dolnego Śląska.

Zdaniem wicemarszałka Dolnego Śląska Grzegorza Macko, to duże wsparcie dla turystycznych gmin obszaru Sudetów, a rządowa pomoc finansowa popłynie do samorządów południa Dolnego Śląska. Samorządowiec zaznacza, że w samym subregionie wałbrzyskim liczącym 45 gmin, aż 34 samorządy zostaną objęte pomocą

W ramach programu gminy będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki z budżetu państwa na inwestycje. Górny limit dotacji dla jednej gminy wynosić ma 8 mln zł. Będzie też wdrożony instrument rekompensujący utraconych przez gminy dochody z tytułu zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości. Rząd będzie refinansować 80% kosztów takiego umorzenia.

Szczegóły wsparcia

Instrument I: Podstawą wyliczenia wysokości wsparcia będą wydatki, które dana gmina poniosła na inwestycje w latach 2016-2020. Dofinansowanie z programu wyniesie 40% średniorocznej wartości wydatków na inwestycje w latach 2016-2020, jednak nie więcej niż 8 mln zł na jedną gminę.

Instrument II: Gminy będą mogły ubiegać się również o dopłaty z tytułu utraconych w I kwartale 2021 r. dochodów z podatku od nieruchomości. Chodzi o zwolnienia z tej daniny: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich i infrastruktury turystycznej (kolejki linowe, wyciągi). W przypadku tego instrumentu dofinansowanie dla jednej gminy wyniesie 80% utraconych przez nią dochodów.

Pieniądze z obu instrumentów można będzie przeznaczyć na finansowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi, w szczególności budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji:

 • szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich i turystyki zimowej, a także ich oznakowanie,
 • placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych,
 • parkingów, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego,
 • skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych,
 • infrastruktury komunalnej koniecznej do rozwoju usług turystycznych, np. dróg, chodników, oczyszczalni ścieków itp.

W przypadku, gdyby wnioski gmin przekroczyły wartość 1 mld zł, wsparcie ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu tak, aby zapewnić nieprzekroczenie tej kwoty.

Wsparciem mają zostać objęte gminy, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 • w całości leżą w obrębie następujących makroregionów: Sudety Wschodnie, Sudety Zachodnie, Sudety Środkowe, Beskidy Zachodnie, ObniżenieOrawsko-Podhalańskie, Łańcuch Tatrzański, Beskidy Środkowe, Beskidy Lesiste;
 • przecinają się z granicą wyżej wymienionych makroregionów i jednocześnie w ich obrębie znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.;
 • leżą w obrębie mezoregionów: Masyw Ślęży i Góry Świętokrzyskie, w obrębie których znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.;
 • przecinają się z granicą wyżej wymienionych makroregionów, ale w ich obrębie nie znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.;
 • przynajmniej część znajduje się w odległości do 10 km od granicy wymienionych makroregionów i jednocześnie w ich obrębie znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.;
 • nie znajdują się w obrębie wymienionych makroregionów, ale w całości lub prawie w całości otoczone są przez gminy górskie, wyodrębnione na podstawie powyższych kryteriów, czyli gminy miejskie: Świdnica i Dzierżoniów oraz gmina wiejska Besko.

1 Komentarze

 1. […] Takie jest stanowisko Bezpartyjnych Samorządowców, którzy dzisiaj ogłosili swój apel dotyczący poluzowania obostrzeń. Briefing z udziałem polityków tego ugrupowania udostępnialiśmy w serwisie społecznościowym naszego portalu. Przypomnieć też warto, iż w ubiegłym tygodniu Rząd RP ogłosił program wsparcia dla gmin górskich, o czym informowaliśmy w naszym portalu. […]

Zostaw swój komentarz