Miło mi poinformować, że nasz projekt „Zielone podwórka – parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha” zwyciężył w konkursie „Miasto z klimatem – zielono-niebieska infrastruktura” organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pod patronatem ministra klimatu i środowiska.

Powyższą informacją podzielił się dzisiaj prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Wałbrzych okazał się najlepszym samorządem w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Projekt zgłoszony przez ratusz obejmuje utworzenie czterech parków kieszonkowych. W ramach inwestycji tereny miejskie, które nie były do tej pory użytkowane, zostaną przekształcone w obszary zielone. Całkowity koszt projektu to prawie 2,9 mln zł, z czego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje kwotą 1 mln zł.

Ogłoszenie zwycięzców konkursu NFOŚiGW odbyło się on-line wczoraj podczas spotkania aktywnych ekologicznie miast, członków Porozumienia Burmistrzów. Mam dziś ogromną przyjemność pogratulować zwycięzcom podejmowania prekursorskich działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu w drodze do ekologicznych miast przyszłości w Polsce, miast pełnych innowacyjnych inwestycji takich jak zielono-niebieska infrastruktura, zielony transport publiczny, nowoczesne ciepłownictwo miejskie – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Miasta są obszarem szczególnie wrażliwym, w którym koncentrują się najpilniejsze współcześnie wyzwania ekologiczne. Rozwój miast zwiększa presję na środowisko i zdrowie człowieka poprzez m.in. emisje zanieczyszczeń do powietrza pochodzące z transportu, niekorzystną strukturę przestrzeni zurbanizowanej czy fragmentację krajobrazu. Warunkiem udziału w konkursie „Miasto z klimatem – zielono-niebieska infrastruktura” stanowiącego ogniwo programu NFOŚiGW pn. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”, było posiadanie przygotowanych do realizacji projektów z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury. W programie przewidziano dotacje w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 1 mln zł na realizację jednego projektu.

Rozwój zwartej zabudowy miejskiej i bardziej efektywne podejście do zasobów środowiska miejskiego dają możliwości łagodzenia presji na środowisko i poprawy jakości życia człowieka. Wałbrzych otrzymał maksymalne dofinansowanie na swój projekt, którego celem jest realizacja obu celów służących poprawie jakości życia w mieście.

Komentarze

Zostaw swój komentarz