Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza wykaz nieruchomości do sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem dawnego młyna oraz zabudowaniami gospodarczymi położonymi w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącymi działki: nr 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, AM-13, obręb Centrum o łącznej powierzchni 1182 m2.

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15 pokój nr 24 – tel: 748165323.

CZYTAJ ZARZĄDZENIE– Otwórz na nowej karcie

Komentarze

Zostaw swój komentarz