Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż od 2 kwietnia 2020 r. na podstawie art. 15 zzd ustawy o szczególnych rozwiązaniach zawiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ogłasza nabór wniosków o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 5 000 zł.

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w następujący sposób:

 1. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisiepraca.gov.pl
 2. elektronicznie przy wykorzystaniu platformy ePUAP (należy wybrać skrzynkę podawczą PUP w Ząbkowicach Śl.)
 3. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres wrza@praca.gov.pl .
 4. składając w zaadresowanej i zamkniętej kopercie do skrzynki na dokumenty znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP w Ząbkowicach Śląskich.
 5. lub przesyłając tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 7 / 57-200 Ząbkowice Śląskie.

Żeby złożyć wniosek przez serwis www.praca.gov.pl  należy:

 • wejść na portal praca.gov.pl
 • wybrać opcję „Inne pisma do urzędu”,
 • wybrać z listy jako adresata „Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich”,
 • wypełnić udostępniony formularz,
 • zalogować się lub założyć konto w praca.gov.pl
 • dołączyć dokumenty jako załączniki.

lub

 • wejść na portal praca.gov.pl,
 • wybrać opcję „Tarcza antykryzysowa“,
 • wybrać opcję „Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy
 • wybrać z listy jako adresata „Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich”,
 • dalej postępuj zgodnie z instrukcjami

Kompletne wnioski, będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do momentu wyczerpania środków finansowych.

Wszelkie informacje w zakresie przedmiotowego wsparcia dostępne są na stronie: https://psz.praca.gov.pl/-/11905554-niskoprocentowa-pozyczka-z-funduszu-pracy-dla-mikroprzedsiebiorcow

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Art. 15 zzd.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 • Donata Ignasiak / tel: 748166714,
 • Joanna Juszczak, Klaudia Baryluk / tel: 748166717,
 • Jolanta Szyfer / tel: 74/8166715

 

Załączniki:

Umowa pożyczka (pdf, 194 KB)

Umowa pożyczka załącznik 2 (docx, 22 KB)

Umowa pożyczka załącznik 2 pdf (pdf, 147 KB)

Wniosek pożyczka pdf (pdf, 184 KB)

Wniosek pożyczka (docx, 33 KB)

Instrukcja pożyczka (pdf, 178 KB)

Zasady udzielania (pdf, 194 KB)

Komentarze

Zostaw swój komentarz