Kamieniec Ząbkowicki znajdzie się na trasie nowej i nowoczesnej magistrali kolejowej. Wszystko za sprawą strategicznej inwestycji rządowej, jaką jest Centralny Port Komunikacyjny „Solidarność”. Jednocześnie trwają prace planistyczne dotyczące budowy drogi ekspresowej S8 przechodzącej przez gminy Ząbkowice Śląskie i Bardo i być może Kamieniec Ząbkowicki i Złoty Stok, który jest na mapie ogólnopolskiego rządowego programu budowy 100 obwodnic.

Mające powstać pomiędzy Warszawą a Łodzią hipercentrum połączeń lotniczych i drogowych będzie mieć swoje tzw. „szprychy” kolejowe. Jedną z nich jest szprycha nr 8, na której znajduje się właśnie węzłowa stacja kolejowa w Kamieńcu Ząbkowickim. Jak kilka dni temu napisał Marcin Czerniec – wójt Kamieńca Ząbkowickiego, informując o rewitalizacji odcinka Kamieniec Ząbkowicki – Nysa cały ciąg komunikacyjny zostanie gruntownie przebudowany. Rewitalizacji i podwyższeniu będą też poddane cztery wiadukty, aby magistrala – po elektryfikacji – spełniała wymagania stawiane kolejom dużych prędkości. To bardzo dobra wiadomość, bo decyzja o gruntownej modernizacji tej trasy staje się faktem. PKP przygotowuje już dokumentację na tę strategiczną inwestycję. Znajdziemy się na jednej z najważniejszych krajowych kolejowych arterii.

Na zdjęciach udostępnionych przez włodarza kamienieckiej gminy widać miejsca, gdzie wąwóz obecnej trakcji jest oczyszczany z zarośli i drzew. Zniszczone mosty zostaną zrewitalizowane przez spółki PKP. Gmina zabezpieczy wszystkie przejścia nad torowiskami. Przy tej okazji wójt Marcin Czerniec zaapelował, aby nie dewastować instalacji, na utrzymanie których dotąd samorząd gminny wydał ok. 100 tys. zł. Zapowiedział także realizację kolejnych robót zabezpieczających i porządkowych.

Według zapowiedzi rządowych Centralny Port Komunikacyjny zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w ramach pierwszego etapu będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W etapie drugim powstanie gigantyczny węzeł kolejowy, a całość ma być powiązana z głównymi arteriami autostradowymi i drogami ekspresowymi. Klamrą całego projektu ma być Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe.

W myśl tych założeń, po wybudowaniu portu i powiązanych z nim sieci kolejowych, każdy mieszkaniec Polski ma się znaleźć w zasięgu nie dalszym, niż 30 km od najbliższego węzła należącego do jednej ze szprych kolejowych. Dla powiatu ząbkowickiego takim miejscem ma być właśnie Kamieniec Ząbkowicki. Dla subregionu sudeckiego węzłami o kluczowym znaczeniu będą Wałbrzych, Świdnica i Kłodzko oraz niedaleka Nysa (w województwie opolskim).

Plan jest, z racji rozległości i złożoności przedsięwzięcia rozłożony na wiele lat. W skali całego kraju finał jest zakładany na rok 2040. Z pewnością jednak rozwój sieci kolejowych może być szybszy tam, gdzie już istnieje stosunkowo gęsta infrastruktura, a taki obszarem jest m.in. Dolny Śląsk.

Komentarze

Zostaw swój komentarz