Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu przetargowym na realizację zadania publicznego pn.: „Budowa Saunarium przy basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich” wybrano ofertę nr 1, uznaną za najkorzystniejszą.

Złożyła ją firma: AS PRODUKT Sebastian Pasturek, ul. Dojazdowa 4, 87-103 Mała Nieszawka. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019r. poz. 1843 t.j. ze zm./. ponieważ oferta nr 1, złożona przez Wykonawcę: Firmę AS PRODUKT Sebastian Pasturek Mała Nieszawka otrzymała najwyższą ilość punktów w świetle kryteriów przyjętych w ogłoszeniu oraz SIWZ. Spełnia wymogi określone przez Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest TUTAJ

Komentarze

Zostaw swój komentarz