Pula tegorocznego pierwszego wsparcia w ramach rządowego programu „Ochrona Zabytków 2020” obejmie 14 beneficjentów z powiatu ząbkowickiego. Łącznie na nasz teren spłyną dotacje w kwocie 2 770 000 zł, z czego najwięcej do wnioskodawców z gmin Ząbkowice Śląskie i Kamieniec Ząbkowicki.

Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. W stosunku do lat poprzednich przybywa u nas pozytywnie ocenianych aplikacji, co świadczyć może o coraz większej profesjonalizacji wnioskodawców zabiegających o pomoc w realizacji projektów rewitalizacji dóbr materialnych, jakie nam pozostawiła historia.

W powiecie ząbkowickim beneficjenci, pierwszego tegorocznego naboru w programie „Ochrona Zabytków”, otrzymają:

 • 590 000 zł – gmina Kamieniec Ząbkowicki – na prace ratownicze i konstrukcyjne części wschodniej dachu i baszty Pałacu Marianny Orańskiej,
 • 460 000 zł – parafia rzymsko-katolicka pw. Św. Anny w Ząbkowicach Śląskich – na kontynuację remontu elewacji świątyni parafialnej,
 • 320 000 zł – Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji w Ząbkowicach Śląskich na kontynuację konserwacji XVIII-wiecznego ołtarza głównego w kościele przyklasztornym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,
 • 210 000 zł – parafia rzymsko-katolicka pw. Nawiedzenia NMP w Bardzie – na konserwację barokowego ołtarza głównego z 1715 r. z figurą NMP Bardzkiej i obrazem M. Willmanna w Bazylika pw. Najświętszej Maryi Panny,
 • 190 000 zł – parafia rzymsko-katolicka pw. św. Michała Archanioła w Sieroszowie – na wzmocnienie konstrukcji popękanych ścian i sklepień w XIII-wiecznym kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Zuzanny w Stolcu,
 • 190 000 zł – Fundacja Ratowania Dworu i Folwarku Kalinowice Górne – na kontynuację prac budowlanych przy odbudowa zarwanego dachu dworu z 1827 r. (na podstawie nakazu PINB),
 • 170 000 zł – parafia rzymsko-katolicka pw. Św. Mikołaja w Doboszowicach – na remont XIII-wiecznego kościoła pw. św. Mikołaja polegający na zabezpieczeniu fundamentów i ścian przed działaniem wody, wykonaniu kanalizacji deszczowej wokół kościoła wraz z przyłączem,
 • 150 000 zł – parafia rzymsko-katolicka pw. Św. Jadwigi w Przedborowej – na wykonanie remontu elewacji południowej i zachodniej z wieżą budynku XIII-wiecznego kościoła parafialnego,
 • 130 000 zł – parafia rzymsko-katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kamieńcu Ząbkowickim – na kontynuację konserwacji XVIII-wiecznego ołtarza Matki Bożej Bolesnej w pocysterskim kościele parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
 • 110 000 zł – Gmina Ziębice – na remont i konserwację zabytkowych murów obronnych z przełomu XIII i XIV w. przy ul. Podwale.
 • 100 000 zł – parafia rzymsko-katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kamieńcu Ząbkowickim – na kontynuację konserwacji XVIII-wiecznego ołtarza św. Bernarda w pocysterskim kościele parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
 • 90 000 zł – parafia rzymsko-katolicka pw. św. Floriana i św. Józefa w Olbrachcicach Wielkich – na remont dachu nad nawą kościoła parafialnego,
 • 40 000 zł – Diana i Przemysław Tymków / Bobolice – na 3 etap remontu więźby dachowej, częściowej wymiany pokrycia dachowego i naprawy systemu odprowadzania wód opadowych w XVII-wiecznym zamku w Bobolicach,
 • 20 000 zł – Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego Ziębice – na modernizację systemu alarmu przeciwpożarowego siedziby muzeum w budynku ratusza miejskiego w Ziębicach.

Teraz przed wszystkimi beneficjentami stoi wyzwanie w postaci wyłonienia wykonawców wymienionych zadań, ich realizacji i rozliczenia do końca 2020 r.

Komentarze

Zostaw swój komentarz