Na początek tygodnia – dostarczamy Państwu fragmenty artykułów związanych z terenem powiatu ząbkowickiego, jakie ukazały się w minionych kilku dniach w gazetach i portalach internetowych. Do lokalnej subiektywnej „prasówki” dodajemy interesujące artykuły o tematyce samorządowej z mediów regionalnych lub ogólnopolskich.
Express Miejski (7.02.2020) relacjonuje otwarcie nowej świetlicy wiejskiej w gminie Ciepłowody.

7 lutego w Muszkowicach odbyło się uroczyste otwarcie nowej świetlicy wiejskiej. – Nasze wieloletnie marzenie stało się faktem. – Dzięki staraniom wielu osób i instytucji możemy dziś świętować tak ważne dla nas wydarzenie. Powstało miejsce, które pozwoli na spotkania i zabawę, a co za tym idzie, jeszcze większą integrację naszej społeczności – mówił sołtys Paweł Kopeć, witając wszystkich gości, którzy pojawili się przed świetlicą wiejską. Wśród nich byli m.in. poseł Marcin Gwóźdź, wójt Łukasz Białkowski, Jacek Wolski – przewodniczący rady gminy Ciepłowody, radni rady powiatu ząbkowickiego, radni gminy Ciepłowody, zaproszeni goście reprezentujący stowarzyszenia i instytucje, a także mieszkańców Muszkowic. W dalszej części wydarzenia głos zabrał wójt Łukasz Białkowski, który w skrócie przedstawił całą historię starań o dofinansowanie świetlicy, bez którego jej budowa nie byłaby możliwa. – Podczas jednej z pierwszych wizyt w Muszkowicach już w roli wójta gminy Ciepłowody nie składałem obietnic, że wybudujemy świetlicę, choć wiedziałem, że jest to inwestycja bardzo wyczekiwana przez społeczeństwo. Podkreślałem, że jeżeli tylko pozwolą na to finanse gminy, ale przede wszystkim otrzymamy wsparcie zewnętrzne, to będziemy intensywnie myśleć nad budową obiektu. Po kilku latach udało nam się dopiąć swego. Mam nadzieję, że świetlica będzie służyła wszystkich mieszkańcom sołectwa i gościom – mówił włodarz ciepłowodzkiej gminy. Wymienił też grono osób, które przyczyniły się do powstania obiektu, a byli to zarówno mieszkańcy, jak i urzędnicy pełniący swoje funkcje na różnych szczeblach. Budowy nowego obiektu mieszkańcom Muszkowic i władzom gminy gratulowali też poseł Marcin Gwóźdź i radny powiatowy Marian Kozyra. W imieniu radnych głos zabrali też przewodniczący rady gminy Jacek Wolski i radny Damian Cieślik. Były też drobne upominki, które na ręce sołtysa Pawła Kopcia złożyli m.in. władze gminy i przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich z Ciepłowód. Oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej zakończyło poświęcenie obiektu przez ks. Wiesława Rymarczyka – proboszcza parafii Henryków oraz przecięcie wstęgi, którego dokonali: poseł Marcin Gwóźdź, wójt Łukasz Białkowski, Jacek Wolski – przewodniczący Rady Gminy Ciepłowody, sołtys Paweł Kopeć oraz najmłodsza i najstarsza mieszkanka sołectwa. Po oficjalnym otwarciu wewnątrz świetlicy wiejskiej miał miejsce poczęstunek dla mieszkańców i gości. Budowa obiektu została wykonana przez Zakład Ogólnobudowlany Bogdan Kubik z Ziębic. Wartość realizacji zadania to kwota ponad 600 tys. zł. Sporą część tej kwoty Gmina Ciepłowody zdołała pokryć z dofinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Środki zewnętrzne, jakie otrzymał samorząd opiewały na kwotę niemal 346 tys. zł.

Doba (7.02.2020) podaje wiadomości o nowych zadaniach inwestycyjnych zaplanowanych w gminie Ziębice.

Na wniosek burmistrza Ziębic Rada Miejska na styczniowej sesji wprowadziła kolejne zadania do realizacji w bieżącym roku. Są wśród nich budowy chodników, remonty dróg i zakup wozu dla OSP. Zadania wprowadzone do budżetu na 2020 rok to budowa chodnika pomiędzy ul. Oławską a Paczkowską oraz 50-procentowy udział w sfinansowaniu dokumentacji projektowych na remonty i przebudowy dróg powiatowych (odpowiednie porozumienia między gminą a powiatem zostały już zawarte): 1) odcinek drogi nr 3174D od elewatorów zbożowych w stronę Krzelkowa od długości 4,2 km, 2) odcinek drogi nr 3174D ul. Kolejowa (od skrzyżowania z Wałową do przejazdu kolejowego, 3) ul. Gliwicka od skrzyżowania z Wałową do wyjazdu na Dębowiec. Ponadto radni wyrazili zgodę na wykonanie w tym roku wspólnie z DSDiK dokumentacji na chodnik przy ul. Wałowej (od sklepu Dino do ul. Kolejowej) – zadanie do wykonania w latach kolejnych. Burmistrz zaproponował również zabezpieczenie wkładu własnego na zakup kolejnego pojazdu ratowniczo-gaśniczego po ewentualnym uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego. Radni wyodrębnili też środki na wkład własny w związku z otrzymaniem dotacji na projekt modernizacji systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminie Ciepłowody i Ziębice (wydatki z tego projektu na ten rok to 721 tys. zł dla mieszkańców gminy Ziębice). To nie wszystkie zmiany. Radni wyrazili zgodę na wydatkowanie środków na prace przy przełożeniu części nawierzchni rynku. Zwiększone środki na realizację większości powyższych zadań będą pochodziły ze sprzedaży działek budowlanych.

Gazeta Ząbkowicka (22.01.2020) przypomina o podwyżce opłaty śmieciowej w gminie Ząbkowice Śląskie.

28 zł – tyle wynosi od osoby nowa stawka opłat za wywóz segregowanych odpadów. Jeśli nie będziesz segregować, zabulisz 56 zł! Stawki ustaliła ząbkowicka rada miejska 14 stycznia br. – Konieczność podjęcia nowej uchwały wynika m.in. ze zwiększonych kosztów odbioru odpadów w związku z postępowaniem przeprowadzonym na odbiór odpadów komunalnych, wzrostem cen za zagospodarowanie odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarowania odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym, w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie, konieczne jest takie ustalenie stawki, aby wystarczyła na realizację całości zadania – tłumaczy Marta Ewertowska z ząbkowickiego magistratu. – Każda złotówka poniżej 28 złotych oznacza ponad 200 000 zł rocznie braków w systemie gospodarki odpadami – mówią władze gminy. Według nowej uchwały na bonifikatę w wysokości 1 zł miesięcznie za osobę mogą liczyć właściciele domków jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach. Nowe stawki będą obowiązywać od lutego. Teraz za śmieci płacimy 16 zł miesięcznie za osobę w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i 24 zł za śmieci gromadzone w sposób nieselektywny.

Według nowych przepisów kara za brak segregacji śmieci musi być co najmniej dwukrotnie wyższa niż opłata za śmieci segregowane. Odbiór odpadów segregowanych będzie w gminie Ząbkowice Śląskie realizowany raz w tygodniu w miesiącach od kwietnia do października, a w pozostałych raz na dwa tygodnie, zmieszanych zaś – co najmniej raz w tygodniu.

Przegląd Powiatowy (4.02.2020) odnotowuje sportowe awanse zawodników z powiatu ząbkowickiego.

Piotr Gembara, zawodnik Unii Bardo, otrzymał powołanie do Reprezentacji Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej UEFA Regions CUP, z którą wystąpi na Mistrzostwach Polski w Bydgoszczy w dniach 19 – 23.02.2020. Mistrzostwa Polski są jednocześnie eliminacjami do turnieju kwalifikacyjnego UEFA Region’s Cup 2020/21. W turnieju finałowym oprócz Dolnego Śląska zagrają drużyny reprezentujące Kujawsko-Pomorski ZPN, Mazowiecki ZPN i Podkarpacki ZPN. Przypomnijmy, że w maju reprezentacja Dolnego Śląska – jako mistrz Starego Kontynentu – uda się do Nowego Jorku na mecz z gospodarzami. A jeśli wygra lutowe mistrzostwa Polski, to jesienią kadrę czeka podróż do Rumunii, gdzie mistrz Polski zagra kwalifikacje do turnieju finałowego UEFA Region’s Cup 2021. Pochodząca z Ziębic Krystyna Flis została objęta ministerialnym szkoleniem uzdolnionych młodych sportowców i otrzymuje powołania do gry w meczach eliminacji Mistrzostw Polski U14. Informujemy, że zawodniczka Krystyna Flis urodzona w 04.01.2007 r. jest reprezentantką Kadry Dolnośląskie Związku Piłki Nożnej U14 i jest objęta ministerialnym szkoleniem uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży. W sezonie 2018/2019 uczestniczyła w eliminacjach Mistrzostw Polski Kadr Wojewódzkich otrzymuje regularnie powołania do Kadry Dolnego Śląską U14, a wraz z zespołem wygrała rywalizację w grupie eliminacyjnych makroregionów i awansowała do turnieju półfinałowego Mistrzostw Polski. – czytamy w oświadczeniu przesłanym przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej.

DKL 24 (7.02.2020) opisuje atrakcyjne instalacje do rekreacji na powietrzu zlokalizowane w Złotym Stoku.

Sięgnięcie przez gminę po fundusze z Programu rozwoju obszarów wiejskich zaowocowało w roku ubiegłym utworzeniem placu zabaw, siłowni pod chmurką oraz ścieżki zdrowia przy ul. Sienkiewicza. Zlokalizowano je w miejscu nieco zapomnianego terenu rekreacyjnego. – Zrobiliśmy plac zabaw ze sztuczną nawierzchnią i bezpiecznymi urządzeniami zabawowymi dla najmłodszych. Po sąsiedzku postawiliśmy przyrządy siłowni, aby m.in. rodzice lub dziadkowie też mogli mieć zajęcie, pilnując swoich pociech – zauważa burmistrz Grażyna Orczyk. Jeśli samorządowi miejskiemu uda się pozyskać kolejne fundusze celowe, nie wyklucza utworzenia następnych takich miejsc wypoczynku i rekreacji. Tym bardziej, że jest nimi duże zainteresowanie.

Slow City Life (12.2017) publikuje esej na temat systemów oświetlenia ulicznego w miastach – warte chwili uwagi… KLIKNIJ TUTAJ, ABY PRZECZYTAĆ CAŁY TEKST.

Światła miasta towarzyszą nam codziennie, są nieodłącznym elementem miejskiego krajobrazu. Sprawiają, że życie miejskie nie zanika wraz z zachodem słońca. Nikt z nas nie zastanawia się na co dzień jak duży wpływ mają na nasze funkcjonowanie lampy uliczne. Jak wyglądało życie ludzi przed wynalazkiem prądu czy choćby lamp gazowych. Nie dumamy nad historią zmian w miejskim oświetleniu. Dziś, dla odmiany, proponuję przyjrzeć się popularnym lampom ulicznym i poznać bliżej czym się różnią. Dla bardziej uważnych miejskich obserwatorów jest jasne, że w ostatnich latach jesteśmy świadkami kolejnego kroku w ewolucji miejskiego oświetlenia. Najbardziej popularne lampy sodowe (te pomarańczowe) są powoli wypierane przez ledowe (te nowe, białe;)). A obraz nocnego miasta się zmienia. Przyczyną tej transformacji są przede wszystkim uwarunkowania ekonomiczne. Lampy ledowe są o wiele tańsze w eksploatacji, zużywają mniej prądu. A to najbardziej przemawia do władz miast. Oczywiście mieszkańcy też na tym korzystają – zaoszczędzone pieniądze można spożytkować na inne cele. Oprócz poprawy stanu „miejskiego portfela” dla przeciętnego przechodnia dużo bardziej istotna jest różnica w odbiorze oświetlenia ledowego, które charakteryzuje się innymi parametrami światła niż od lat dominujące w miejskim krajobrazie lampy sodowe. Po pierwsze barwa światła. Temperatury barwowe określamy w kelwinach. Kolor biały neutralny oscyluje wokół 4000K, im niższa temperatura tym cieplejszy odcień białego, a np. 2000K to kolor światła świeczki. Jak już można się domyśleć temperatury powyżej 4000K są zimnymi odcieniami – im wyższa tym bardziej wpada w kolor niebieski. Barwa światła sodowego ma temperaturę barwową w okolicy 2000K i jest pomarańczowa Przy ledowych oprawach ulicznych sytuacja wygląda inaczej – aktualnie najbardziej optymalnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o relacje barwy i wydajności jest kolor zbliżony do białego neutralnego, czyli ok. 4000K. Przy dzisiejszej technologii im cieplejsza barwa, tym słabsze światło otrzymamy chcąc zużyć taką samą ilość energii (niebieskie światło jest nieprzyjemne, więc dążymy ku ciepłemu). Teraz już wiemy, dlaczego czasem światło ledowe jest nieco niebieskie – po prostu bardziej się opłaca. (…) Powszechnie wiadomo, że ciepłe światło sprzyja odpoczynkowi i wyciszeniu. W wieczornych godzinach, chcąc przygotować się do snu powinniśmy przestawić się na tryb „relaks”, a to wyklucza przebywanie w „zimnym” świetle. Abstrahując od wszelakich teorii naukowych pozostają jeszcze nasze indywidualne odczucia. Ciepłe światło kojarzy się po prostu miło – z przytulnością, ogniskiem domowym. Jednakże jak już wcześniej pisałam, są także fani nowego rozwiązania. Myślę, że głównie ze względu na lepszy odbiór barw. Kolejny etap ewolucji ulicznego oświetlenia diametralnie zmienia sposób w jaki będzie się prezentowało miasto nocą. Dlatego też wybierając odpowiednie rozwiązanie i barwę światła, należy mieć na uwadze to jak wpłynie ono na mieszkańców, a także myśleć o całościowym nocnym „dizajnie” metropolii. Przyznam, że ciężko byłoby mi się pożegnać z klimatycznymi uliczkami i starówkami skąpanymi w ciepłym świetle. Jednak widziałam już też fragmenty starego miasta w Budapeszcie, gdzie ulice i zabytkowe obiekty były pięknie oświetlone białym ledowym oświetleniem (które w moim odczuciu było białe neutralne, delikatnie skłaniające się ku ciepłej szali). Ciepłe w odbiorze światło to niekoniecznie pomarańczowe, sodowe 2000K, ale też „lekko żółte” LEDy, jeszcze dosyć wydajne, o jednocześnie lepszym parametrze CRI. Oświetlenie miasta to zagadnienie, nad którym należy się poważnie zastanowić. Każde miasto powinno mieć pomysł na to jak będzie odbierane przez mieszkańców, a oświetlenie jest ważnym tego elementem.

Gdyby w lokalnych mediach został pominięty jakiś ważny temat – prosimy o kontakt z nami – poprzez E-MAIL: [email protected] – zajmiemy się sprawą, o której do nas napiszesz.

Komentarze

Zostaw swój komentarz