Zdewastowany, pozbawiony przyzwoitego chodnika, oświetlenia i ścieżki rowerowej fragment ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Świdnicy będzie modernizowany.

Z tegorocznej puli Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg samorząd miasta otrzymał dotację w kwocie ponad 1,8 mln zł na remont tej ulicy. Na temat wszystkich środków przyznanych samorządom w subregionie wałbrzyskim informowaliśmy w naszym portalu.

Modernizacja obejmie odcinek od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy ul. Strzegomskiej do skrzyżowania z ul. Langiewicza, wraz budową sięgacza do budynków mieszkalnych nr 42 a-d. Remont będzie przeprowadzony w drugim półroczu bieżącego roku. Szacowana wartość przebudowy ul. Władysława Sikorskiego to 3,7 mln zł, co oznacza, że rządowe dofinansowanie pokryje 50% kosztów inwestycji.

Ulica Generała Władysława Sikorskiego jest jedną z głównych arterii komunikacyjnych Świdnicy. Natężenie ruchu jest tu bardzo duże. Na okolicznych terenach powstają nowe osiedla mieszkaniowe, rozbudowuje się strefa przemysłowa przy ul. Pogodnej. Remont ostatniego, mocno zdewastowanego fragmentu tej ulicy jest wyczekiwany przez wielu mieszkańców – mówi dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy Maciej Gleba.

Remont czeka również ulicę Janusza Korczaka, która należy do tych miejskich tras, które najbardziej ucierpiały podczas ostatniej zimy.  Jej stan już od kilku lat nie był zadowalający, a dodatkowo mrozy doprowadziły do bardzo dużej degradacji w strukturze asfaltu. Częściowa naprawa ulicy przeprowadzona zostanie jeszcze w kwietniu. Natomiast przebudowa planowana jest na przełomie czerwca i lipca br. Szacowany koszt inwestycji wynosi ok. 160 tys. zł.

Jak informuje świdnicki ratusz w najbliższym czasie ulica zostanie objęta remontem cząstkowym w ramach napraw bieżących, by poprawić komfort jazdy i bezpieczeństwa. Kolejnym krokiem będzie przebudowa obejmująca swoim zasięgiem fragmentaryczne wzmocnienie konstrukcji podbudowy oraz wykonanie nawierzchni ścieralnej jezdni.

Poprzez: um.swidnica.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz