Po roku przygotowań, zmian prawnych, uzgodnień, uzyskaniu warunków technicznych, po raz pierwszy tereny należące do gminy Ziębice znalazły się w ofercie inwestycyjnej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W ten sposób dostęp do przygotowanej oferty mają inwestorzy, poszukujący optymalnych dla siebie działek. Jednym z elementów, które umożliwiły przygotowanie oferty, było uchwalenie przez Radę Miejską w Ziębicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ziębice – obręb Wschód uchwałą Nr 113/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 listopada 2019 r. W planie określono przeznaczenie kilkunastu działek pod inwestycje usługowe, produkcyjne i magazynowe.

W ofercie WSSE znalazły się 4 obszary inwestycyjne o łącznej powierzchni 16,48 ha w obrębach Ziębice Wschód i Zachód. Atutem ziębickiej oferty jest to, że wszystkie działki są własnością samorządu oraz to, że gmina ma dla wybranych działek przygotowane już rozwiązania techniczne co do uzbrojenia. Wsparcie Wałbrzyskiej Strefy to dziś dla gminy przede wszystkim szansa, że oferta terenów trafi do szerszego grona zainteresowanych podmiotów.

Więcej na temat oferty terenów: https://bit.ly/3e3UczX

Komentarze

Zostaw swój komentarz