Realizacja tego projektu ma pokazać, że aktywne spędzanie czasu jest nie tylko ważne dla zdrowia fizycznego i psychicznego, ale również przyjemne. Ma również doprowadzić do promocji turystyki rowerowej dwóch gmin – polskiego Barda i miasta Česká Skalice.

Projekt zakłada realizację wielu działań. Zostaną zorganizowane imprezy: otwierająca i zamykająca sezon rowerowy w gminie Bardo, podczas których wspólnie będą spędzać czas sympatycy dwóch kółek z obu stron granicy. W programie otwarcia zaplanowano przejazd po singletrackach zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Zakupiona zostanie brama startowa oraz windery promocyjne. Z uwagi na elementy edukacyjne imprezy dla najmłodszych uczestników otwarcia sezonu zostanie wynajęte miasteczko rowerowe z symulacją ruchu ulicznego. Z kolei podczas organizacji zamknięcia sezonu rowerowego zaplanowano wynajęcie toru samochodowego po którym będą poruszać się auta zasilane energią wytworzoną wskutek pedałowania. Uczestnicy otrzymają posiłek regeneracyjny oraz pakiet startowy. Zarówno na otwarcie jak i zakończenie sezonu rowerowego zostanie zaproszony partner czeski.

Wartość projektu dla Gminy Bardo to kwota 24 970,58 euro, z czego wielkość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 20 000 euro, co stanowi ponad 80% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Natomiast z budżetu Państwa dofinansowanie wynosi 1 176,47 euro. Wkład własny gminy Bardo wyniesie zatem nieco ponad 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Realizacja projektu „Rowerem z Barda do Czeskiej Skalicy będzie trwała 12 miesięcy i zakończy się 31 października 2021 r.

W ramach projektu planowany jest montaż elementów identyfikujących Bardo jako miasto przyjazne rowerzystom, powstaną 3 witacze – przedstawiające sylwetkę osoby jadącej na rowerze, 10 figurek miniatur rowerzystów oraz 3 stojaki na rowery, które usytuowane będą w różnych miejscach Barda. Pozostałymi działaniami będą: opracowanie materiałów promocyjnych oraz ich druk (ulotka promocyjna i broszura z trasami rowerowymi), zakup gadżetów promocyjnych, film promocyjny, organizacja wycieczek integrujących i ukazujących walory przyrodnicze i kulturowe Czeskiej Skalicy, warsztaty szkoleniowe.

Obecnie przyznane wsparcie to kolejny sukces samorządu Barda. Jak niedawno informowaliśmy w naszym portalu, gmina ta, również w ramach projektów transgranicznych, pozyskała ponad 64 tys. euro wsparcia na rewitalizację zabytkowego mostu kamiennego oraz serię wydarzeń związanych z tradycją piernikarską.

Poprzez: bardo.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz