Regulamin

REGULAMIN

BLOGÓW, FORUM, OGŁOSZEŃ DROBNYCH I KOMENTARZY

W SERWISIE SUDECKIEFAKTY.PL

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Dostęp do portalu www.sudeckiefakty.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet, którzy skorzystają z formularza pozwalającego umieścić jakikolwiek wpis na portalu, zwani dalej użytkownikami.

2. Użytkownik portalu www.sudeckiefakty.pl publikuje swoje blogi, komentarze na forum lub pod artykułami, wpisy w sekcji „Biznes” oraz ogłoszenia drobne wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

 

1. Nick oraz wpis dokonywany przez użytkownika nie może być:

a. adresem żadnej strony internetowej,

b. imieniem i nazwiskiem innej osoby lub nazwą innego podmiotu,

c. sformułowaniem obraźliwym, kłamliwym czy insynuującym nieprawdę,

d. zawierać określeń i opisów uważanych za wulgarne czy drastyczne,

e. naruszeniem uczuć religijnych lub epitetem, szczególnie z względu na narodowość, rasę, religię, płeć, wykształcenie, itp.

f. nośnikiem lub przekierowaniem do treści, do których dostęp jest prawnie ograniczony z jakiegokolwiek powodu czy też stanowiących naruszenie prawa ze względu na prawa autorskie, prawa pokrewne, własność intelektualną.

2.  Przed założeniem bloga, wpisu w sekcji „Biznes”, nowego tematu na forum lub wątku w komentarzach należy sprawdzić czy już taki nie istnieje.

3. W podpisie, jak i w blogu, na forum i w komentarzach, nie wolno umieszczać linków referencyjnych. Wyjątkiem jest wpisywanie podmiotów gospodarczych w sekcji „Biznes”.

4. Przy publikacji jakichkolwiek materiałów należy pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich i praw pokrewnych. W przypadku złamania tego punktu następuje trwała blokada dostępu użytkownika do serwisu.

5. Zakazuje się reklamy w podpisach, awatarach, treściach publikowanych w blogach, na forum i w komentarzach. Wyjątkiem jest wpisywanie podmiotów gospodarczych w sekcji „Biznes”.

 

III. OGRANICZENIA

 

1. Zabrania się tworzenia przez jednego użytkownika wielu kont, podbijania liczby postów lub zabierania głosu na forum lub w komentarzach jako inna osoba.

2. Osoby zachowujące się w opisany wyżej sposób muszą liczyć się z usuwaniem ich postów niezależnie od ich treści.

3. Niedopuszczalne jest korzystanie z danych umożliwiających udział w forum czy wpisywanie komentarzy pod określeniami charakterystycznymi dla innych użytkowników forum lub komentujących.

4. Zabronione jest floodowanie (wysyłanie wiele razy tej samej wiadomości).

5. Zabronione jest pisanie fraz, zdań czy całych tekstów tylko DUŻYMI literami, bądź na PrZeMiAn.

 

III. UWAGI KOŃCOWE

1. Operator serwisu www.sudeckiefakty.pl zastrzega sobie prawo usuwania i blokowania dostępu do treści naruszających niniejszy Regulamin oraz tymczasowego, selektywnego lub stałego wyłączania niektórych lub wszystkich funkcjonalności w przypadku drastycznego naruszania niniejszego Regulaminu.

2. Osoba nie stosująca się do zapisów niniejszego Regulaminu może w sposób trwały utracić dostęp do serwisu. Na żądanie uprawnionego podmiotu wymiaru sprawiedliwości operator serwisu www.sudeckiefakty.pl może udostępnić dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej.

3. Operator serwisu www.sudeckiefakty.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym powiadamia użytkowników wyłącznie komunikatem publikowanym na stronie głównej.

 

Administrator serwisu to też człowiek, nie bój się zadawać pytań, jeśli czegoś nie wiesz bądź nie rozumiesz.

 

KAŻDORAZOWE, CZYNNE SKORZYSTANIE Z SERWISU

WWW.SUDECKIEFAKTY.PL  

OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *