Ósmoklasista Filip Bienias – uczeń Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce (koło Dobromierza) jest jednym z 53 laureatów konkursu polonistycznego „zDolny Ślązak”.

Uczeń z Roztoki ma już w kieszeni zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty (w części z języka polskiego) oraz ma pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do wszystkich szkół ponadpodstawowych w województwie dolnośląskim. Aby uzyskać tytuł laureata konkursu należało zdobyć w części pisemnej i ustnej co najmniej 43 punkty – Filip zdobył 46 punktów. „zDolny Ślązak” to prestiżowy konkurs wojewódzki przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, realizowany w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień.

Zanim Filip trafił do elitarnego grona najzdolniejszych uczniów w październiku ub.r. uczestniczył w szkolnych eliminacjach i zakwalifikował się do etapu powiatowego, który odbył się miesiąc później w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Świdnicy. Dobry wynik zagwarantował mu udział w finale, który składał się z części pisemnej i ustnej. W części pisemnej zadanie polegało na szczegółowej analizie i interpretacji utworu poetyckiego oraz napisanie rozprawki na zadany temat.

Ostatni etap odbył się w marcu br. w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Przesłuchania uczestników sprawdzały znajomość różnych tekstów kultury (utworów literackich, dzieł sztuki, filmów) oraz bogactwo językowe i pojęciowe towarzyszące ich ocenie. Uczniowie musieli także wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu gramatyki, zróżnicowania języka polskiego, szeroko pojętej komunikacji językowej oraz kultury języka

Organizatorem konkursu „zDolny Ślązak” jest Dolnośląski Kurator Oświaty we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. W historii Szkoły Podstawowej w Roztoce to pierwszy taki sukces.

Komentarze

Zostaw swój komentarz