Gmina Ząbkowice Śląskie ogłasza przetarg na realizację zadania publicznego pn.: „Dostawa 4 sztuk nowych, zeroemisyjnych autobusów elektrycznych (zasilanych energią elektryczną zgromadzoną w bateriach trakcyjnych autobusów), kategorii M3 przeznaczonych do wykonywania przewozów osobowych w ramach Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk nowych, zeroemisyjnych autobusów elektrycznych (zasilanych energią elektryczną zgromadzoną w bateriach trakcyjnych autobusów), kategorii M3 przeznaczonych do wykonywania przewozów osobowych w ramach Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej.

Szczegółowy opis oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 8 do SWZ tj. projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy wraz z załącznikami.

Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Ząbkowicach Śląskich poprzez zakup zeroemisyjnego elektrycznego taboru autobusowego do obsługi Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej” współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.9 Ochrona atmosfery Zielony transport publiczny (Faza I).

Oferty należy składać do dnia: 05. 01. 2022 godz. 10:00 – pełna treść ogłoszenia o przetargu: TUTAJ- Otwórz na nowej karcie Szczegółowych informacji o w/w zamówieniu udzielają pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15 w Ząbkowicach Śląskich tel. 748165317 a także dostępne są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w zakładce URZĄD MIEJSKI –> ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.- Otwórz na nowej karcie

Komentarze

Zostaw swój komentarz