Powiat Ząbkowicki otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego”. Z tej samej puli i na podobne zadania, ale nieco mniejsze wsparcie otrzymali beneficjenci z Kłodzka, Dzierżoniowa.

Dofinansowanie dla powiatu ząbkowickiego wynosi ponad 3 mln zł. Projekt obejmuje działania inwestycyjne poprawiające warunki nauczania w trzech szkołach zawodowych prowadzonych przez samorząd powiatu ząbkowickiego. Dotyczy to Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich.

Jak informuje ząbkowickie starostwo powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, w ramach projektu nastąpi doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w narzędzia technologii informatyczno-komunikacyjnych oraz inne pomoce dydaktyczne. Planuje się także stworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy poprzez: adaptację hali warsztatów szkolnych na pracownie branży mechanicznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach, przebudowę obiektów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach na potrzeby pracowni branży gastronomicznej oraz doposażenie w niezbędny sprzęt (maszyny, urządzenia i narzędzia oraz inne pomoce dydaktyczne) pracowni zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych  w Ząbkowicach Śląskich.

We wszystkich szkołach będą zrealizowane działania mające na celu dostosowanie szkół do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez: – wyposażenie wszystkich szkół w mobilne zestawy i oprogramowanie do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (do wykorzystania w zindywidualizowanej ścieżce kształcenia, nauczaniu indywidualnym lub przy kształceniu specjalnym).

Wykonane będą toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową zlokalizowanych w budynku głównym i budynku warsztatów szkolnych oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich. Kompleksowo ma być dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową obiekt Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich, gdzie m.in. zamontowane zostaną dwie windy osobowe.

Realizacja projektu, którego wartość sięga kwoty ponad 3,6 mln zł rozpocznie się już w maju br. a zakończyć się ma w grudniu 2022 r.

Cieszę się, że kolejny projekt będzie realizowany dla naszych uczniów. Jest to największy projekt inwestycyjny realizowany w naszych szkołach i znacznie poprawi infrastrukturę edukacyjną – podsumowuje starosta ząbkowicki Roman Fester.

Stowarzyszenie „Ziemia Dzierżoniowska” – także z puli Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska – otrzymało dotację ponad 1,45 mln zł na projekt pod nazwą „Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych Powiatu Dzierżoniowskiego”. Natomiast Fundacja „Health & Education” uzyskała 2,16 mln zł na realizację II etapu budowy budynku Medycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kłodzku.

Komentarze

Zostaw swój komentarz