Sprzedaż gruntów pod zabudowę jednorodzinną nie dziwi w żadnej z gmin. Gdy jednak samorząd decyduje się przygotować tereny pod prywatne budownictwo mieszkaniowe, aby nabywca, płacąc więcej, zyskiwał komfort w realizacji swojego planu, to już nie jest oczywiste. Tak się właśnie dzieje w Bielawie.

Jednym z priorytetów samorządu Bielawy jest zapisane w strategii miejskiej przygotowanie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną w celu uzyskania dodatniego bilansu migracji ludności. Realizując ten ambitny cel, tylko w dwóch poprzednich latach w Bielawie sprzedano kilkanaście tego typu parceli osiągając kwoty nawet ponad 200 zł za mkw. gruntu.

Taka polityka sprzedaży nieruchomości komunalnych sprzyja realizacji innego strategicznego celu gminy. W obecnej kadencji akcent położono bowiem na zwiększanie dochodów ze sprzedaży mienia, ale nie przez ilość, lecz jakość oferty. To natomiast pozwala powiększać wydatki inwestycyjne, w tym przeznaczone na do przygotowania kolejnej oferty inwestycyjnej. Wskaźnik budżetu w tym zakresie podniósł się o ponad 30% – z 3,9 mln zł w 2018 r. do 5,1 mln zł w roku 2020.

Tak oferowany inwestorom areał w obrębie ulic Truskawkowej, Poziomkowej i Malinowej zaczyna się wyczerpywać. Następny etap ma doprowadzić do zaoferowania przygotowanego obszaru pod budownictwo indywidualne w okolicy ul. Letniej. Dokonano już stosownych podziałów geodezyjnych, wydzielając z blisko 1-hektarowej nieruchomości 10 parceli o areałach pomiędzy 7 a 9 arów wraz z drogą wewnętrzną. Jest też gotowa dokumentacja dla uzbrojenia terenu w instalację wodno-kanalizacyjną.

W tegorocznym planie finansowym Bielawy ustalono kwotę 300 tys. zł, która zabezpiecza zrealizowanie planu dotyczącego „osiedla ul. Leśnej”. Jako, że gmina jest jednym z udziałowców Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie, wprowadzono to zadanie do planu techniczno-ekonomicznego spółki na rok 2021. Tym sposobem uzbrojenie terenu zostanie wykonane do końca października br. bez angażowania środków własnych bielawskiego samorządu.

Już na koniec bieżącego roku zaplanowano przetargi na sprzedaży pierwszych parceli zlokalizowanych przy ul. Letniej. Urzędnicy magistratu szacują, że jeśli popyt na rynku nieruchomości utrzyma się na dotychczasowym poziomie, to w najbliższych 12 – 18 miesiącach do kasy miejskiej powinno wpłynąć z tego tytułu ok. 2 mln zł.

Poprzez: um.bielawa.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz